Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2008

Thăm khám thể chất

Nhận định sức khỏe của trẻ em Tiền sử Khi thu thập thông tin về tiền sử trẻ em, cần lưu ý:  Giao tiếp khuyến khích cha mẹ của trẻ

Xem thêm »

Xử lý chất thải

Đại cương Các chất thải trong bệnh viện ở các dạng rắn, lỏng, khí, đều có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường và người tiếp xúc. Nên trước

Xem thêm »

Kỹ thuật rửa tay

Mục đích Ngăn ngừa sự lan truyền vi khuẩn qua đôi tay. Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế và người bệnh. Tuỳ theo trường

Xem thêm »