Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2009

Thang điểm suy yếu lâm sàng

Mức độ suy yếu Rất khỏe: người khỏe mạnh, năng động, nhiều năng lượng và thích hoạt động. Những người này tập thể dục thường xuyên. Họ là những người

Xem thêm »