Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Bản dịch của BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1

Mô hình x quang ở bệnh nhân ards

Radiological pattern in ARDS patients: partitioned respiratory mechanics, gas exchange and lung recruitability Silvia Coppola, Tommaso Pozzi, Martina Gurgitano, Alessandro Liguori, Ejona Duka, Francesca Bichi, Arianna Ciabattoni & Davide Chiumello 

Xem thêm »

Thở máy trong covid-19

John N.Cronin Dịch bài: BS. Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 Phát hiện mới Chủ đề của bài đánh giá này là gì? Tổng quan này trình bày

Xem thêm »