Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Hội chứng hậu covid-19

Ths. Bs Hồ Hoàng Kim Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Định nghĩa hội chứng hậu covid-19. Theo hướng dẫn NICE về Quản lý triệu chứng COVID-19 kéo dài xuất bản

Xem thêm »

Huyết học chu phẫu

Giới thiệu Sinh lý tim mạch được phát triển hoàn hảo để đảm bảo các yêu cầu trao đổi chất của cơ thể được đáp ứng trong hầu hết các

Xem thêm »

Đánh giá vi tuần hoàn

Giới thiệu Trong khi tưới máu mô là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi để hồi sức huyết động, theo dõi huyết động cổ điển chỉ cung

Xem thêm »

Khoảng trống pco2

Giới thiệu Shock là một tình trạng đe dọa tính mạng trong đó hệ thống tuần hoàn không thể cung cấp đủ oxy để duy trì nhu cầu trao đổi

Xem thêm »