Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ghép tạng ở trẻ em

Mở đầu Ghép thận và ghép gan ngày nay đã được công nhận như là một phương thức điều trị chọn lọc cho trẻ em bị suy thận hoặc suy

Xem thêm »