Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Chính Phủ

Tổ chức thực hiện

điều 62. trách nhiệm của bộ y tế Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế và

Xem thêm »

Điều khoản thi hành

điều 67. hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Khoản 10 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày

Xem thêm »