Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Viêm và sửa chữa

Viêm là 1 phản ứng của hệ thống vi tuần hoàn dẫn đến sự di chuyển dịch và bạch cầu từ trong máu ra các mô ngoài mạch; nhằm bao

Xem thêm »