Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Quân đội nhân dân

Các quá trình nhận thức

Nhận thức cảm tính. Khái niệm: Mỗi sự vật, hiện tượng quanh ta đều được thể hiện ra bên ngoài hàng loạt các  đặc điểm như màu sắc (xanh, đỏ…),

Xem thêm »

Đời sống tình cảm

Khái niệm. Trong đời sống cũng như trong các tài liệu tâm  lí  học,  thuật  ngữ  tình  cảm được sử dụng theo 2 nghĩa: Lĩnh vực đời sống tình cảm

Xem thêm »

Hoạt động và nhân cách

Hoạt động. Khái niệm hoạt động: Khái niệm của Triết học: hoạt động là quan hệ biện chứng của chủ thể với khách thể bao gồm: Quá trình khách thể

Xem thêm »

Stress tâm lí

Một số vấn đề chung. Khái niệm stress: Do không có từ tương thích trong tiếng Việt  nên thuật  ngữ  stress  được  sử  dụng theo từ gốc nước ngoài. Lúc

Xem thêm »

Giao tiếp

Đặt vấn đề. Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa hai hay nhiều người. Trong xã hội, con người phải sử dụng giao tiếp để: Thống nhất hoạt

Xem thêm »