Nội dung

Biểu đồ dạng sóng thở máy ở trẻ sơ sinh:  biểu đồ xu hướng

Một lợi ích khác của công nghệ dựa trên bộ vi xử lý là khả năng lưu  trữ dữ  liệu  và trình bày dữ liệu ở nhiều định dạng. Màn hình xu hướng hiện nay là một phần không thể tách rời của hầu hết các máy thở cơ học và cho phép bác sĩ lâm sàng theo dõi những thay đổi theo thời gian và thậm chí tái tạo lại các sự kiện  lâm sàng trong quá  khứ.

Hình 5.1 Màn hình xu hướng (a, sơ đồ; b, thực tế). Trên nhiều thiết bị, các màn hình này có tùy chỉnh rộng rãi, cho phép người sử dụng chọn các tham số trên trục tung, cho hiển thị đồ họa và trong các giá trị số được xếp hạng. Thường có khả năng thay đổi thời gian hiển thị từ ngắn, vài giờ, hoặc kéo dài, một ngày trở lên

Màn hình xu hướng có thể hiển thị cả dữ liệu đồ họa và số. Thông số thông khí  có thể được hiển thị ở định dạng đồ họa trong vài giờ hoặc theo số lượng theo từng  phút. Một màn hình xu hướng điển hình được  thể hiện trong hình 5.1. Nửa trên cho thấy xu hướng đồ họa theo giờ cho bốn thông số được lựa chọn của máy thở. Phần  dưới liệt kê các  thông số được chọn theo dạng bảng từ phút này sang phút  khác. Tất  cả các thông số có thể được thay đổi và bác sĩ có thể cuộn qua màn hình để tìm thời gian quan tâm. Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, màn hình xu hướng không có giá trị nếu chúng không được tùy chỉnh bởi người dùng để hiển thị các giá trị quan tâm cho một bệnh nhân cụ thể. Hầu hết các  máy thở cho phép xu hướng của nhiều thông số  hơn so với được sử dụng trong các đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh  (NICU.  Các chỉ  số hữu ích cho việc chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn có thể vô nghĩa trong NICU và màn hình mặc định hiếm khi hữu ích.

Màn hình xu hướng có thể đặc biệt hữu ích trong việc tạo lại các kịch bản lâm sàng trước đó. Khi chúng tôi làm việc như một nhóm vào buổi sáng, không có gì lạ khi các sự kiện xảy ra qua đêm sẽ được báo cáo bởi những người trả lời. Tương tự như vậy, chúng tôi nhận được phiên bản chỉnh sửa của các sự kiện ban đêm. Sử dụng màn hình xu hướng trong nhiều trường hợp cho phép chúng ta  thấy những gì thực sự đã  xảy ra, ít nhất là theo như thông tin được ghi lại cho phép. Bằng cách này, một đánh giá thực tế hơn có thể được thực hiện và một giải pháp dựa trên sinh lý được xác định. Ví dụ, một em bé có thể đã có một sự kiện mất bão hòa trong đêm và nguyên nhân của nó có thể không rõ ràng. Bằng cách quay trở lại và kiểm tra dữ liệu, bác sĩ có thể đánh giá liệu có ngưng thở hay không, mất lượng khí lưu thông (Vt), co thắt phế quản hoặc các biến cố bệnh lý khác. Một ví dụ được thể hiện trong hình 5.2, với sự mất Vt kèm theo  thở nhanh.

 

Hình 5.2 Một màn hình xu hướng (a, sơ đồ; b, thực tế) hiển thị mất Vt kèm theo thở nhanh

Hình 4.4 là một màn hình xu hướng cũ hơn từ một em bé nhận được thông khí nhắm mục tiêu theo thể tích. Sự cải thiện của bé theo thời gian được thể hiện qua sự giảm dần áp lực hô hấp. Khi độ giãn nở của bé được cải thiện, máy thở tự động cai áp lực máy thở.

Màn hình xu hướng thể hiện trong hình 5.3 cho thấy hiệu quả của việc sử dụng surfactant, được cho vào khoảng 5 giờ. Lưu ý mức độ độ giãn nở được cải thiện như  thế nào, lượng khí lưu thông tăng lên và áp lực đỉnh được giảm xuống.

Khi tiến bộ công nghệ hồ sơ y tế, có khả năng là thời gian lưu  giữ  dữ liệu  dài hơn và giao tiếp trực tiếp của dữ liệu có nguồn gốc từ máy thở và hồ sơ y tế điện tử sẽ trở thành tiêu chuẩn.

 

Hình 5.3 Một màn hình xu hướng cho thấy ảnh hưởng của việc sử dụng surfactant xung quanh mốc 5 giờ. Cải thiện độ giãn nở, tăng thể tích khí lưu thông và áp lực đỉnh giảm