Nội dung

Buồng tiêm cấy dưới da ( port- a- cath)

Định nghĩa

Buồng tiêm cấy dưới da là 1 trong các loại Catheter tĩnh mạch trung tâm dùng thời gian dài.

Chỉ định đặt buồng tiêm dưới da

Buồng tiêm cấy dưới da được chỉ định trong những trường hợp sau:

Hóa trị liệu

Truyền máu hoặc truyền thuốc thời gian dài 

Nuôi ăn tĩnh mạch thời gian dài (thường trên 2 tháng )

Chống chỉ định đặt buồng tim dưới da

Trong các trường hợp sau:

Rối loạn đông cầm máu

Có bất kỳ tình trạng Nhiễm trùng tại chỗ 

Bất kỳ tình trạng Nhiễm trùng hệ thống nào được nghi ngờ.

Cách thức đặt buồng tiêm cấy dưới da   

Có 2 cách đặt : 

Đặt kín 

Mổ mở

Đặt kín : là Phương pháp Chích mù hoặc Chích tĩnh mạch dưới hướng dẫn Siêu âm và luồn theo Phương pháp Seldinger.

Mổ mở ( Cut-down procedure )

Là phương pháp rạch da, bộc lộ tĩnh mạch cần đặt , luồn Catheter và khâu lại tĩnh mạch trực tiếp.

Biến chứng 

Biến chứng sớm 

Chảy máu

Chích nhằm vào động mạch có thể dẫn đến sang chấn động mạch gây ra máu tụ có thể dẫn đến : Tràn máu màng phổi, tràn máu trung thất , Hematom chèn ép vào khí quản

Thuyên tắc khí 

Vị trí Catheter không đúng 

Chảy máu đường hầm dưới da.

Tổn thương ống ngực

Biến chứng muộn

Tắt catheter do thao tác không chuẩn

Trôi Catheter vào trong Tĩnh mạch lớn hay vào trong tim

Nhiễm trùng buồng tiêm .