Nội dung

Ca lâm sàng điện tâm đồ 49

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT”

Andrew R. Houghton, David Gray

ngữ cảnh lâm sàng

Bệnh nhân nam 40 tuổi

nhập viện vì

Tăng huyết áp

bệnh sử

Bệnh nhân được khám thấy có huyết áp tăng (152/94) trong suốt thời gian kiểm tra sức khoẻ thường quy. ECG được thực hiện để đánh giá tình trạng tim mạch

tiền sử

Được chẩn đoán tăng huyết áp gân đây- không được dùng thuốc

thăm khám

Mạch 64bpm, đều. Huyết áp : 152/94

JVP  không tang. TIếng tim bình thường

NGhe phổi :bình thường.Không phù ngoại biên

cls

CTM: Hb 15.3, B/CẦU 6.1, T.cầu409.

U&E: Na 141, K 4.3, urea 5.9, creatinine 83.

XQ tim phổi : bóng tim bình thường, phổi bình thường

câu hi

1.ECG này cho thấy những gì?

2.Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

phân tích ecg

Tần số

64 bpm

Nhịp

Nhịp xoang

Trục QRS

Bình thường (+32°)

Sóng P

Bình thường

Khoảng PR

Bình thường

Thời gian QRS

Bình thường

SóngT

Bình thường

Khoảng QTc

Bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các điểm kèm theo

Tốc độ “chạy” :20mm/mV, gấp đôi tốc độ tiêu chuẩn

trả lời

1.Lần đầu tiên nhìn vào, ECG có thể có nhiều dấu hiệu chẩn đoán phì đại thất trái ( xem ca 35) .Tuy nhiên , nhìn kỹ hơn nó có thể thấy tốc độ điện thế đặt mức 20mm/mV , gấp đôi tốc độ tiêu chuẩn (10mm/mV) Nên tất cả các sóng / phức bộ trên ECG sẽ gấp đôi kích thước bình thường của chúng . KHi đặt chỉnh lại ECG này hoàn toàn bình thường

2.ECG nên được lặp lại với cấu hình tiêu chuẩn 10mm/mV (trừ khi cấu hình không tiêu chuẩn khác được thực hiện vì mục đích khác)

bàn lun

Các ECG bình thường được ghi ở mức cấu hình tiêu chuẩn 10mm/mV . Nói cách khác, điện thế 1 mV sẽ tạo nên 10mm trên ECG.

Cấu hình thường dặt trên ECG bằng 1 bảng thông báo ( ở ca này “chi: 20mm/mV ngực 20mm/mV phía dưới ECG) và hoặc bởi 1 dấu hiệu như 1 khung ở phía phải của ECG , cho thấy các sóng được tạo nên từ 1 mV điện thế) . Đây là cách để kiểm tra cấu hình trên mỗi ECG bạn phân tích.

Nhiều máy ECG sẽ cho thấy cấu hình của các chuyển đạo chi và chuyển đạo ngực được đặt độc lập.

Hàu hết các ECG, cấu hình tiêu chuẩn 10kmm/mV là phù hợp. Ở những bệnh nhân có QRS rất rộng ( phỳ đại thất trái) thỉnh thoảng ở cấu hình tiêu chuẩn phức bộ QRS trên các đường kề cận có thể chông  lấp và làm chúng ta khó phân tích. Những trường hợp đó cấu hình 5mm/mV có thể giúp phân tích CG dễ hơn. Việc dung cấu hình 20mm/mV thường không hay gặp

further reading

Making Sense of the ECG: How do I record an ECG? p 16; Incorrect  calibration,  p 219