Nội dung

Cấp cứu ngộ độc morphine

Đại cương

Các tình huống có thể xảy ra ngộ độc Morphine:

Dùng Morphine liều cao kéo dài hay liều cao ngay từ lần đầu, không tuân thủ qui định sử dụng.

Dùng Morphine ở người bệnh suy thận gây tích lũy thuốc.

Triệu chứng

Khi đang sử dụng Morphine hoặc mới sử dụng xong có dấu hiệu sau:

Tần số thở giảm là triệu chứng quan trọng nhất.

Ngoài ra có thể gặp các triệu chứng khác như:

Ngủ gà, nôn hoặc buồn nôn.

Kích thích hoặc rung giật cơ.

Hạ huyết áp.

Chuẩn bị

Dừng sử dụng Morphine (tháo bỏ các đường dẫn Morphine vào cơ thể).

Đánh thức người bệnh dậy.

Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, đếm nhịp thở.

Cho người bệnh thở O2.

Các bước tiến hành

Thuốc

Dùng Naloxone khi nhịp thở (NT)

Ống Naloxone hàm lượng 0.4mg và 1mg/ml.

Pha loãng Naloxone hàm lượng 0.4 mg/ 1 ml với 9 ml Nacl 0.9% ta được 1 syringe 10 ml có hàm lượng 0.04mg/ ml 

Tiêm tĩnh mạch chậm 0.04 mg/ ml Naloxone, đợi 3-5 phút, đánh giá lại.

Nếu NT >10 lần/ phút thì dừng dùng thuốc.

Nếu NT 10 lần/ phút.

Thuốc khác

Dịch truyền.

Trợ tim mạch.

Thuốc triệu chứng khác nếu cần thiết.

Theo dõi

Ý thức.

Nhịp thở.

Mạch.

Huyết áp.

Lưu ý

Tiêm tĩnh mạch Nacl 0.9  tráng ven sau mỗi lần tiêm Naloxon.

Tính tổng liều Naloxone (X ml) đã tiêm tĩnh mạch để NT > 10 lần/phút.

Tiêm tĩnh mạch (Xml) mỗi giờ trong 4 giờ tiếp theo kể từ khi người bệnh dùng liều Morphine cuối cùng nếu chức năng thận bình thường.

Nếu chức năng thận không tốt thì tiêm tĩnh mạch (X ml) Naloxone mỗi giờ trong 8 đến 12 giờ tiếp theo kể từ khi người bệnh dùng liều Morphine cuối cùng tuỳ mức độ suy thận.