Nội dung

Chụp x quang khớp thái dương- hàm

Đại cương

Để khảo sát khớp thái dương- hàm có thể chỉ định các kỹ thuật X quang thường quy. Trong quy trình này đề cập đến kỹ thuật chụp cắt lớp cổ điển (tomography) khớp thái dương hàm bằng máy chụp toàn hàm (panorama).

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sỹ chuyên khoa          

Kỹ thuật viên điện quang 

Phương tiện

Máy chụp X quang răng chuyên dụng hoặc máy X quang thường quy có chế độ chụp khớp thái dương hàm 

Phim, cát-xét, hệ thống lưu trữ    

Người bệnh

Tháo bỏ vật dụng kim loại trên vùng đầu mặt cổ nếu có 

Phiếu xét nghiệm

Chỉ định chụp phim và đọc kết quả.

Các bước tiến hành             

Khởi động máy chụp

Lựa chọn chế độ chụp khớp thái dương hàm hai bên.

Hướng dẫn người bệnh

Tư thế đứng hoặc ngồi, lưng thẳng, khối mặt đối xứng qua mặt phẳng dọc giữa, không quá cúi hoặc quá ngửa sao cho mặt phẳng đi qua đường nối lỗ tai- bờ dưới ổ mắt nằm song song với mặt sàn, cằm tì trên thanh đỡ cằm. 

Lần lượt yêu cầu người bệnh cắn răng khít hai hàm và há miệng tối đa đồng thời giữ bất động trong suốt quá trình chụp phim để chụp phim ở các tư thế tương ứng. 

Đặt vị trí tia x trung tâm

Khu trú vào phía trước bình tai khoảng 1cm.

Hướng tia trung tâm: vuông góc với mặt phẳng cong của xương hàm dưới, chùm tia di chuyển liên tục và ngược chiều so với phim chụp theo một trục quay nhất định trong quá trình chụp phim. 

Tuy nhiên bóng tia X chỉ phát tia ở vị trí khớp thái dương hàm hai bên và dừng phát tia ở các vị trí còn lại của xương hàm dưới. 

Thực hiện chụp

Kỹ thuật viên vào buồng điều khiển, ấn và giữ nút phát tia để tiến hành chụp phim theo các thông số hoặc chế độ chụp đã lựa chọn.

Hướng dẫn người bệnh rời khỏi vị trí chụp, tháo cát-xét và rửa phim. 

Nhận định kết quả

Phim chụp phải lấy được rõ nét hình ảnh khớp thái dương hàm hai bên bao gồm chòm lồi cầu xương hàm dưới, khe khớp, hố khớp.

Đánh giá được tương quan giữa chỏm khớp và ổ khớp khi há và ngậm miệng còn trong biên độ bình thường hay không.

Tai biến và xử trí

Kỹ thuật này không có tai biến. Một số sai sót có thể phải thực hiện lại kỹ thuật như: người bệnh không giữ bất động trong quá trình chụp phim, không bộc lộ rõ nét hình ảnh khớp…