Nội dung

Cmv pcr

 

Mục đích và nguyên lý

Mục đích 

Phát hiện gen đặc trưng của Cytomegalovirus (CMV) trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy…

Nguyên lý

Sử dụng cặp mồi đặc hiệu để xác định sự có mặt gen đặc trưng của Cytomegalovirus bằng kỹ thuật PCR.  

Chuẩn bị

Người thực hiện      

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Máy PCR.

Máy điện di.

Máy đọc điện di.

Máy ly tâm 25000 x g.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2 ml.

Máy ủ nhiệt.

Máy vortex.

Bộ lưu điện.

Tủ lạnh 2ºC – 8ºC.

Tủ âm sâu (-20ºC hoặc -70ºC).

Micropipette.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 02 mẫu/lần.  

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

 Đơn vị 

Số lượng

1

Bông 

 kg

0,001

2

Cồn

 ml

1,000

3

Bơm kim tiêm

 Cái

1,000

4

Panh

 Cái

0,0001

5

Khay đựng bệnh phẩm

 Cái

0,0001

6

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

 Test

0,001

7

Tube đựng bệnh phẩm

 Cái

2,000

8

Găng không có bột

 Đôi

0,500

9

Sinh phẩm chẩn đoán

 Test

1,000

10

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng và kiểm tra  chất lượng

 Test

1,350

11

Kit tách chiết DNA từ virus

 Test

2,350

12

Primer 1

 ml

0,0001

13

Primer 2

 ml

0,0001

14

Ống Eppendorf 1,5 ml

 Tube

3,000

15

Ống Eppendorf 0,2 ml

 Tube

1,000

16

Đầu côn 10 µl có lọc

 Cái

1,000

17

Đầu côn 30 µl

 Cái

1,200

18

Đầu côn 200 µl có lọc

 Cái

2,200

19

Đầu côn 1 ml có lọc

 Cái

3,200

20

Ethanol BDH

 ml

0,500

21

Water-DEPC Treated

 ml

2,000

22

Thạch

Gam

0.075

23

Ladder

ml

0.0025

24

Blue Juice Gel loading dye

ml

0.003

25

Ethidium Bromide

ml

0.100

26

TAE Buffer

ml

0.100

27

Giấy thấm

 Cuộn

0,100

28

Giấy xét nghiệm

 Tờ

2,000

29

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

 Tờ

0,001

31

Bút viết kính

 Cái

0,020

32

Bút bi

 Cái

0,010

33

 Cái

0,020

34

Khẩu trang

 Cái

0,020

35

Găng tay xử lý dụng cụ

 Đôi

0,020

36

Quần áo bảo hộ

 Bộ

0,005

37

Dung dịch nước rửa tay

 ml

8,000

38

Cồn sát trùng tay nhanh

 ml

1,000

39

Dung dịch khử trùng

 ml

10,000

40

Khăn lau tay

 cái

0,010

41

Ngoại kiểm (nếu có)*

  

0,020

* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Máu, dịch não tủy, các loại dịch khác, …

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.  

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh: Xem chi tiết phụ lục 3.

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: Xem chi tiết phụ lục 6.

Tiến hành kỹ thuật

Tách chiết DNA tổng số.

Thực hiện phản ứng PCR.

Điện di kiểm tra sản phẩm.

Đánh giá và kết luận.

Nhận định kết quả

Sản phẩm PCR phải có một băng đặc hiệu duy nhất, rõ nét và không bị đứt gẫy và có kích thước tương ứng với thang DNA chuẩn.

Những sai sót và xử trí

Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết DNA tổng số, chất lượng của primers và master mix, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm.