Nội dung

Cô đặc và tinh sạch tế bào gốc bằng ống res – q60

CÔ ĐẶC VÀ TINH SẠCH TẾ BÀO GỐC BẰNG ỐNG RES – Q60

(Stem cell concentration and purification by RES – Q60 tube)

 

NGUYÊN LÝ

Các thành phần trong dịch tủy xương có tỷ trọng và độ nhớt khác nhau nên khi ly tâm sẽ phân tách thành các lớp khác nhau. Quy trình sử dụng ống RES – Q60 với máy ly tâm chuyên dụng để loại bỏ phần lớn hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu hạt, huyết tương khỏi dịch hút tủy xương và thu nhận khối tế bào gốc cô đặc và tinh sạch.

Nguồn gốc: áp dụng theo quy trình của hãng Themogenesis.

CHỈ ĐỊNH

Cô đặc và tinh sạch tế bào gốc từ dịch tủy xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khối tế bào gốc gạn tách từ máu ngoại vi;

Máu dây rốn.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo để thực hiện kỹ:

Phương tiện:

Máy ly tâm chuyên dụng cho ống RES – Q60;

Khay xử lý chuyên dùng cho ống RES – Q60;

Bộ kít RES – Q60: ống RES – Q60, bộ lọc, bơm tiêm 10ml, đoạn dây truyền;

Mẫu nguyên liệu

Dịch tủy xương hoặc máu dây rốn

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thời gian thược hiện : ngay khi được đi đến phòng labo :

Người thực hiện: kỹ thuật đi găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang;

Tính toán số ống RES – Q60 cần dùng (mỗi ống xử lý được 60ml);

Khử trùng tay, găng tay bằng cồn ethanol 70o;

Lấy mẫu xét nghiệm trước xử lý 1ml để làm xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, tế bào CD34, tỷ lệ tế bào sống chết;

Đặt ống RES – Q60 vào vị trí trên giá tách chuyên dụng;

Dùng bơm tiêm 20ml và đoạn dây truyền của kít hút khối dịch nguyên liệu cần cô đặc và tinh chế (khối dịch hút tủy xương hoặc máu dây rốn) bơm qua bộ lọc vào ống RES – Q60 qua van đỏ tới vạch 60ml;

Ly tâm ống RES – Q60 bằng máy chuyên dụng 3200 vòng/phút x 12 phút;

Lấy ống RES – Q60 khỏi máy ly tâm, để dựng đứng trên khay xử lý;

Dùng bơm tiêm 10ml vô khuẩn kèm theo kít để hút khoảng 6 – 10 ml lớp buffy coat giầu tế bào gốc;

Lấy mẫu xét nghiệm sau xử lý 1ml làm xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, tế bào CD34, tỷ lệ tế bào sống chết;

Kết thúc quy trình:

Bàn giao sản phẩm và mẫu xét nghiệm cho bộ phận tiếp theo;

Hoàn thiện và lưu hồ sơ thực hiện.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thermogenesis Corporation. Bone marrow concentration for laboratory and point of care. Res – Q 60 BMC system guideline, 2012.