Nội dung

Cơn nhịp nhanh do hiện tượng vào lại ngoài nút nhĩ thất

Cơn nhịp nhanh (CNN) vào lại ngoài nút nhĩ thất có 2 loại:

CNN trên thất có dẫn truyền xuôi (AVRT-0) với QRS hẹp chiếm tỉ lệ 90%.

CNN trên thất có QRS rộng do dẫn truyền ngược (xung đi xuôi theo bó Kent nhưng đi ngược theo nút nhĩ thất) chiếm tỉ lệ 10%.

Chẩn đoán

Dựa vào lâm sàng: Không đặc hiệu (khó thở, đánh trống ngực)

Điện tâm đồ:

Nhịp thất từ 150-250 rất đều, QRS hẹp dưới 0,12 giây đối với AVRT-0. dẫn truyền xuôi.

Nhịp tim sẽ không đều cả về biên độ lẫn thời gian, QRS giãn rộng đối với trường hợp hội chứng WPW.

Sóng delta khi trở về nhịp xoang QRS trên 0,12 giây.

Xử trí:

Thở oxy mũi 6 lít/phút.

Trường hợp có rối loạn huyết động: (hiếm hơn)

Huyết áp tâm thu dưới 90mmHg 

Chân tay lạnh, thiểu niệu, rối loạn ý thức.

Sốc điện được lựa chọn đầu tiên.

Trường hợp không rối loạn huyết động (hay gặp)

QRS hẹp dưới 0,12 giây

Xoa xoang cảnh, nếu không đỡ.

Dùng thuốc, chọn một trong những thuốc sau đây: adenosine, verapamil, diltiazem, esmolol, metoprolol (xem kỹ chống chỉ định của mỗi loại).

QRS rộng trên 0,12 giây

Xoa xoang cảnh. Chỉ dùng amiodarone

( Các thuốc trên đều chống chỉ định.)

Xem xét thủ thuật loại bỏ ổ tạo nhịp bằng sử dụng sóng có tần số radio.