Nội dung

Dị dạng hậu môn trực tràng

Đại cương

Dị dạng hậu môn trực tràng xảy ra 1/5.000 – 1/4.000 trẻ sinh sống.

Nam nhiều hơn nữ.

Khoảng 60% kèm các dị tật khác: tim mạch, hệ niệu dục, đường tiêu hóa, bất thường nhiễm sắc thể, cột sống. Túi cùng trực tràng càng cao bất thường kèm theo càng nhiều.

Phân loại:

Theo Peña

Nam

Nữ

Rò hậu môn da

Rò trực tràng niệu đạo    

 Niệu đạo hành

Niệu đạo tiền liệt tuyến

Rò trực tràng bàng quang

Rò hậu môn da

Rò tiền đình

Không hậu môn không rò

Teo trực tràng

Tồn tại ổ nhớp

Phần lớn trẻ gái có dạng thấp hoặc trung gian. Khoảng 80-90% có rò.

Chẩn đoán

Lâm sàng

Sau sanh có hoặc không có hội chứng tắc ruột. 

Khám vùng tầng sinh môn có những trường hợp sau:

Nam:

Không hậu môn có đường rò dưới da: rò hậu môn da.

Không hậu môn và có phân su trong nước tiểu:

Rò trực tràng – bàng quang. 

Rò trực tràng – niệu đạo.

Không hậu môn và không có phân su trong nước tiểu:  o Không hậu môn ± rò.

Có lỗ hậu môn, không tiêu phân su và không đặt được thông trực tràng: 

Teo trực tràng.

Nữ:

Không hậu môn có đường rò dưới da: rò hậu môn da.

Không hậu môn và có đường rò ở hố tiền đình: rò tiền đình.

Không hậu môn và có phân su rò ra âm đạo: không hậu môn có rò âm đạo.

Không hậu môn và không có phân su rò ra âm đạo: không hậu môn ± rò.

Có hậu môn, không tiêu phân su và không đặt được thông trực tràng: teo trực tràng.

Chỉ có một lỗ ở tầng sinh môn ra phân su và nước tiểu: tồn tại ổ nhớp.

X-quang:

Tư thế đầu dốc ngược hoặc tư thế đầu thấp mông cao 24 giờ sau sanh.

Điểm P (pubis): điểm giữa phần cốt hóa của xương mu.

Điểm C (coccyx): điểm xương cụt, lấy điểm cốt hóa thấp nhất của xương cụt.

Điều trị

Trong 24 giờ đầu

Nhịn ăn, đặt thông dạ dày.

Dịch truyền nuôi ăn tĩnh mạch.

Kháng sinh.

Tầm soát các dị tật phối hợp.

Phẫu thuật

Tạo hình hậu môn 1 thì.

Phẫu thuật 3 thì:

Thì 1: làm hậu môn tạm đại tràng xuống kiểu hai đầu rời.

Thì 2: tạo hình hậu môn ngã sau sau 4 – 8 tuần, có thể kết hợp nội soi.

Thì 3: đóng hậu môn tạm sau 4 – 8 tuần khi hậu môn đã được nong đến kích thước đúng theo tuổi bệnh nhi.

Nong hậu môn: 10 – 14 ngày sau tạo hình hậu môn, kéo dài ít nhất 6 tháng.

Tần suất nong

Kích thước nong theo tuổi

Tháng thứ 1: mỗi ngày

Tháng thứ 2: mỗi 3 ngày

Tháng thứ 3: mỗi tuần

3 tháng kế: mỗi tháng

1 – 3 tháng: 12

4 – 8 tháng: 13

9 – 12 tháng: 14

1 – 3 tuổi: 15

4 – 12 tuổi: 16

Trên 12 tuổi: 17

Sơ đồ xử trí một trường hợp dị dạng hậu môn trực tràng