Nội dung

Dientamoeba ragilis

Đặc điểm hình thể.

Chỉ thấy thể hoạt động của D.fragilis, chưa thấy thể kén. Thể hoạt động có kích thước nhỏ, trung bình 9 µm, thường có hai nhân, trung thể lớn

Đặc điểm sinh học.

D.fragilis sống ở manh tràng của người, ăn vi khuẩn, nấm, và mảnh thức ăn thừa, chưa thấy ở trong mô. Vì vậy đa số các tác giả cho rằng: amíp này không gây bệnh. 

Hình 4.9: Dientamoeba ragilis.

Nhưng một số tác giả khác cho rằng: amíp này gây tổn thương ruột thừa, làm ruột thừa xơ hoá. Có tác giả cho rằng amíp này có liên quan và gây một số rối loạn tiêu hoá.