Nội dung

Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị rối loạn lệch lạc trục của răng bằng khí cụ cố định gắn trong miệng.

Chỉ định

Trục răng nghiêng vào trong hoặc nghiêng ra ngoài.

Trục răng nghiêng gần hoặc nghiêng xa.

Chống chỉ định

Viêm quanh răng cấp vùng răng cần điều chỉnh.

Nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sỹ răng hàm mặt đã được đào tạo về Nắn chỉnh răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Dụng cụ

Bộ dụng cụ Nắn chỉnh răng.

Bộ kìm bẻ dây các loại….

Vật liệu

Các vật liệu thông thường trong nắn chỉnh răng, chun các loại.

Dây cung kim loại thiết diện lớn 17×25, 19×25 hoặc dây TMA, hoặc dây Blue Elgiloy….

Người bệnh

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Người bệnh đã được gắn mắc cài điều trị nắn chỉnh răng và đang ở giai

đoạn chỉnh chi tiết chuẩn bị kết thúc điều trị.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo qui định.

Các phim Panorama và Cephalometry….

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước tiến hành

Lần hẹn 1

Tháo dây cung ra khỏi mắc cài và các band đã đặt ở giai đoạn điều trị trước.

Xác định vị trí răng và hướng nghiêng cần điều chỉnh.

Chọn lựa kỹ thuật điều chỉnh độ nghiêng răng: gắn lại mắc cài hoặc bẻ dây:

Điều chỉnh độ nghiêng gần xa bằng cách gắn lại mắc cài: Tháo mắc cài ra khỏi răng cần điều chỉnh.

Đặt và gắn lại mắc cài để chỉnh được độ nghiêng gần – xa.

Đặt và cố định dây cung Niti đi qua các mắc cài trên cung hàm.

Điều chỉnh độ nghiêng gần xa của răng bằng cách bẻ dây:

Chọn dây cung chữ nhật loại dây kim loại hoặc dây TMA hoặc Blue Elgiloy thiết diện lớn 17×25, 19×25.

Thử dây cung trên miệng.

Đánh dấu vị trí bẻ ở phía gần và phía xa của một răng hoặc các răng cần

điều chỉnh bằng bút chì chuyên dụng.

Bẻ đoạn dây đã đánh dấu tạo thành một đoạn chéo so với mặt phẳng cắn sao cho có tác dụng chỉnh độ nghiêng gần – xa của răng bằng kìm mỏ chim hoặc kìm Tweed bẹt .

Đặt và cố định dây cung đã bẻ vào các mắc cài trên cung hàm.

Điều chỉnh độ nghiêng ngoài trong thân răng bằng cách gắn lại mắc cài chuyên dụng:

Tháo mắc cài đã được gắn ở giai đoạn điều trị trước ra khỏi răng cần điều chỉnh.

Chọn mắc cài có độ nghiêng trong ngoài phù hợp.

Đặt và cố định mắc cài đã chọn lên răng cần điều chỉnh.

Đặt và cố định dây cung thiết diện lớn lên các mắc cài trên cung hàm.

Điều chỉnh độ nghiêng ngoài trong thân răng bằng cách bẻ dây:

Chọn dây cung: chọn dây chữ nhật loại dây kim loại hoặc dây TMA hoặc Blue Elgiloy thiết diện lớn 17×25, 19×25.

Thử dây cung trên miệng.

Đánh dấu vị trí bẻ ở phía gần và phía xa của một răng hoặc các răng cần

điều chỉnh bằng bút chì chuyên dụng.

Bẻ dây: Dùng kìm Key Torque điều chỉnh độ nghiêng trong ngoài của dây cho một răng, dùng kìm Tweed điều chỉnh độ nghiêng trong ngoài của dây cho một nhóm răng.

Đặt dây cung đã điều chỉnh độ nghiêng lên các mắc cài trên cung hàm và cố định dây.

Các lần hẹn tiếp theo

Đánh giá độ nghiêng các răng điều chỉnh.

Đối với các trường hợp điều chỉnh độ nghiêng bằng gắn lại mắc cài: thay chun cố định, thay dây phù hợp.

Đối với các trường hợp điều chỉnh độ nghiêng bằng bẻ dây: bẻ điều chỉnh lại dây.

Điều trị duy trì

Khi răng đã đạt được độ nghiêng theo kế hoạch điều trị, thì điều trị duy trì bằng cách cố định các răng với dây Ligature trong thời gian tối thiểu 3 tháng.

Kết thúc điều trị

Tháo mắc cài.

Theo dõi và xử trí tai biến

Trong quá trình điều trị

Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương và loại bỏ yếu tố gây sang chấn.