Nội dung

Định lượng kháng nguyên chất ức chế hoạt hóa plasminogen 1

ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG NGUYÊN CHẤT ỨC CHẾ HOẠT HÓA

PLASMINOGEN 1

(Plasminogen Activator Inhibitor type 1 Antigen: PAI – 1 Antigen)

 

NGUYÊN LÝ

Các chất hoạt hóa plasminogen đóng vai trò trung tâm trong điều hòa hệ thống tiêu sợi huyết, được kiểm soát bởi các chất ức chế hoạt hóa plasminogen (plasminogen Activator Inhibitor: PAI). PAI – 1 là chất ức chế sinh lý chính của t – PA (tisue type plasminogen activator) có trong huyết tương. Kháng nguyên PAI – được định lượng bằng phương pháp ELISA (Enzyme – linked immunosorbent assay).

CHỈ ĐỊNH

Tất cả những trường hợp nghi ngờ tăng hoặc giảm PAI – 1.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

01 kỹ thuật viên; 01 bác sĩ xét nghiệm Huyết học.

Phương tiện, hóa chất

Tủ lạnh đựng hóa chất sinh phẩm;

Máy ly tâm;

Hệ thống ELISA;

Bơm tiêm nhựa lấy máu;

Bông cồn sát trùng, dây garo;

Ống nghiệm plastic có chống đông citrat natri 3,2% hoặc 3,8%;

Pipette 100µl, 1.000 µl;

Sinh phẩm định lượng kháng nguyên PAI – 1 thương mại;

Người bệnh

Không cần chuẩn bị gì đặc biệt.

Hồ sơ bệnh án

Chỉ định xét nghiệm được ghi rõ trong bệnh án; Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán…

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Garo, sát trùng, lấy khoảng 2ml máu tĩnh mạch;

Trộn đều máu với chất chống đông citrate natri 3,2% hoặc 3,8% theo tỷ lệ: 1 thể tích chống đông trộn với 9 thể tích máu;

Ly tâm mạnh để thu huyết tương nghèo tiểu cầu;

Chuẩn bị đầy đủ hóa chất sinh phẩm thương mại định lượng kháng nguyên PAI – 1;

Tiến hành định lượng kháng nguyên PAI – 1 theo các bước được hướng dẫn.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Ghi kết quả nồng độ kháng nguyên PAI – 1của mẫu kiểm tra và giá trị bình thường (khoảng 4 – 40 ng/mL) vào giấy xét nghiệm;

Điền đầy đủ ngày, tháng năm, kỹ thuật viên tiến hành xét nghiệm và bác sĩ nhận định kết quả xét nghiệm ký tên.