Nội dung

Định lượng ngal – nước tiểu (urine neutrophil gelatinase – associated lipocalin)

ĐỊNH LƯỢNG NGAL – NƯỚC TIỂU

(Urine Neutrophil Gelatinase – Associated Lipocalin)

 

NGUYÊN LÝ

Xét nghiệm NGAL trong nước tiểu để định lượng lipocalin trung tính có liên hệ với gelatinase trong nước tiểu người. NGAL là một trong những protein được sản sinh trong thận sau chứng thiếu máu cục bộ hay ngộ độc thận.

Xét nghiệm định lượng NGAL trong nước tiểu là xét nghiệm miễn dịch hai bước sử dụng phép phân tích miễn dịch Vi hạt hóa phát quang CMI (Chemiluminescent MicropartiCloe Immuno ssay) với quy trình xét nghiệm linh hoạt để định lượng.

NGAL trong nước tiểu người. Bước 1: mẫu thử và dung dịch đệm được kết hợp với nhau tạo độ pha loãng mẫu tỉ lệ 1:10. Mẫu đã pha loãng với dung dịch đệm và vi hạt thuận từ phủ anti-NGAL được kết hợp lại. NGAL có trong mẫu thử liên kết với anti-NGAL phủ trên vi hạt thuận từ, rửa hỗn hợp phản ứng. Sau đó anti-NGAL có đánh dấu acridinium được cho vào ở bước hai. Tiếp theo một quá trình rửa khác, cho dung dịch Pre-Trigger và Trigger vào hỗn hợp phản ứng. Kết quả của phản ứng hóa phát quang được tính bằng đơn vị ánh sáng (RLUs). Sự tương quan trực tiếp giữa lượng NGAL trong mẫu và RLUs sẽ được bộ phận quang học trong máy Architect phát hiện.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

 Bác sĩ và Cử nhân XN được đào tạo vận hành máy Architect.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện:

Máy Architect ir1000

Ống hay lọ sạch dùng để lấy nước tiểu.

Hóa chất:

Bộ thuốc thử, 100 test/500 test Architect NAGL

Các vi hạt: 1 chai (6,6 mL / 27,0 mL) Anti-NGAL (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định và tẩy protein (từ bò). Nồng độ tối thiểu: 0,08% rắn. Chất bảo quản: ProCloin 300

Chất kết hợp: 1 chai (5,9 mL / 26,3 mL) Anti-NGAL (chuột, kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định và tẩy protein (từ bò). Nồng độ tối thiểu: 200 ng/mL.

Người bệnh: Những người bệnh nghi ngờ suy thận cấp

Phiếu xét nghiệm: Thống nhất theo mẫu quy định của bệnh viện và của Bộ Y tế

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm

Loại mẫu dùng cho xét nghiệm Architect Urine NGAL chỉ là mẫu nước tiểu người. Lấy mẫu nước tiểu bất kỳ.

Điều kiện mẫu: Không sử dụng mẫu có tạp chất, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm thấy bằng mắt thường. Không dùng cho tử thi hay dịch cơ thể.

Chuẩn bị phân tích: Ngay khi lấy mẫu trong vòng 24giờ, mẫu phải chuyển sang ống ly tâm và ly tâm ở ≥ 400 RCF (Relative Centrifugal Force) tối thiểu trong 5 phút. Sau đó hút phần dịch trong sang cốc đựng mẫu hay ống tuýp thứ hai để chạy xét nghiệm và/hoặc để lưu.

Bảo quản:

Mẫu bảo quản 24h ở nhiệt độ phòng (22-30°C) hay 7 ngày ở 2-8°C. Nếu chưa thực hiện xét nghiệm, mẫu nên để đông lạnh ≤ -70°C

Tiến hành kỹ thuật

Lắc đảo ngược chai vi hạt 30 lần để phân tán các vi hạt có thể bị lắng trong quá trình vận chuyển. Nạp Bộ thuốc thử Architect NGAL vào hệ thống Architect ir1000.

Kiểm tra để chắc rằng có đủ tất cả thuốc thử cần thiết cho xét nghiệm.

Đảm bảo rằng các chai thuốc thử đã mở nắp đều có màng ngăn đậy lại.

Tiến hành hiệu chuẩn nếu cần.

 Chuẩn bị mẫu chuẩn và mẫu kiểm tra chất lượng.

Lắc trộn chai đựng mẫu chuẩn và mẫu kiểm tra chất lượng NGAL Architect nhẹ nhàng trước khi sử dụng.

Yêu cầu chai đựng mẫu chuẩn và mẫu kiểm tra chất lượng NGAL phải giữ theo chiều thẳng đứng và nhỏ 5 giọt mẫu chuẩn hay 5 giọt của mỗi mẫu kiểm tra chất lượng vào từng cup đựng mẫu tương ứng. Sau đó nạp mẫu và nhấn nút RUN. Quy trình pha loãng mẫu: Mẫu với nồng độ NGAL nước tiểu > 1500 ng/mL được đánh dấu (flag) có thể được pha loãng bằng quy trình pha loãng tự động. Người vận hành sẽ đặt lệnh pha loãng theo tỉ lệ 1:4 cho mẫu, máy tự động tính toán nồng độ của mẫu và báo cáo kết quả.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Xét nghiệm NGAL trong nước tiểu để định lượng licapolin trung tính gắn với gelatinase trong nước tiểu người. Định lượng NGAL trong nước tiểu người như là một dấu ấn phát hiện sớm suy thận cấp.

Bình thường: Nồng độ NGAL trong nước tiểu ≤ 131,7 ng/mL.

Giới hạn đo của máy: từ 10 ng/mL đến 1500 ng/mL.

Bệnh lý

NGAL là một trong những protein được sản sinh trong thận sau chứng thiếu máu cục bộ hay ngộ độc thận.

Nồng độ NGAL cao trong nước tiểu trong vòng 2 giờ sau chấn thương thận, trong ngộ độc thận hay thiếu máu cục bộ thận. Định lượng NGAL trong nước tiểu giúp cho lâm sàng chẩn đoán sớm suy thận cấp và theo dõi người bệnh.

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Thận trọng khi xử lý các mẫu xét nghiệm của người bệnh để ngăn ngừa nhiễm chéo. Nên sử dụng pipet dùng một lần hay pipet có đầu côn.

Nếu mẫu được bảo quản, trộn tất cả các mẫu ở nhiệt độ thấp hoặc lắc đảo ngược 10 lần. Quan sát mẫu bằng mắt thường cho đến khi mẫu không còn bị phân lớp. Nếu chưa được, tiếp tục thực hiện lắc trộn mẫu cho đến khi mẫu đồng nhất. Ly tâm theo hướng dẫn ở trên trước khi thực hiện xét nghiệm để tránh sai sót.