Nội dung

Hev igm miễn dịch bán tự động

HEV IgM miễn dịch bán tự động

Mục đích và nguyên lý 

Mục đích

Phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương.

Nguyên lý

Phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan E dựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym) (VD). 

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Dàn máy ELISA. 

Máy ly tâm thường.

Tủ lạnh 2ºC – 8ºC.

Tủ âm sâu (-20ºC hoặc -70ºC) (nếu có).

Micropipette đơn kênh thể tích từ 10 µl đến 1000 µl .

Bộ pipetman 8 kênh (nếu có).

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 04 mẫu/lần.

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Bông

Kg

0,001

2

Dây garô

Cái

0,001

3

Cồn

ml

1,000

4

Bơm kim tiêm

Cái

1,000

5

Panh

Cái

0,0001

6

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

0,0001

7

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Test

0,001

8

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

2,000

9

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

1,000

10

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

1,200

11

Ngoại kiểm (nếu có)*

 

0,02

12

Nước cất

ml

8,000

13

Đầu côn  1000 µl

Cái

2,000

14

Đầu côn  200 µl

Cái

5,000

15

Giấy thấm

Cuộn

0,100

16

Giấy xét nghiệm

Tờ

2,000

17

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

0,001

18

Bút viết kính

Cái

0,020

19

Bút bi

Cái

0,010

20

Cái

0,020

21

Khẩu trang

Cái

0,020

22

Găng tay

Đôi

0,100

23

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

0,020

24

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,005

25

Dung dịch nước rửa tay

ml

8,000

26

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

1,000

27

Dung dịch khử trùng

ml

10,000

28

Khăn lau tay

Cái

0,010

* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm:

Huyết thanh hoặc huyết tương. 

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh: xem chi tiết phụ lục 2.

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: xem chi tiết phụ lục 6.

Tiến hành kỹ thuật:

Bộ sinh phẩm HEV IgM ELISA – DRG (VD).  

Các bước

Xét nghiệm định tính HEV IgM

2.1

Để số lượng sinh phẩm cần dùng ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi làm xét nghiệm.

2.2

Đánh số, sắp xếp bệnh phẩm và viết sơ đồ theo thứ tự. 

2.3

Chuẩn bị dung dịch rửa.

2.4

Pha loãng bệnh phẩm.

2.5

Lấy đủ số giếng cần dùng và đặt vào giá.

2.6

Nhỏ dung dịch trung hòa vào những giếng nhỏ bệnh phẩm.

2.7

Nhỏ chứng và mẫu huyết thanh người bệnh đã pha loãng.

2.8

Đậy tấm và ủ. 

2.9

Rửa. 

2.10

Nhỏ chất cộng hợp vào mỗi giếng. 

2.11

Đậy tấm và ủ. 

2.12

Rửa. 

2.13

Nhỏ dung dịch hiện màu.  

2.14

Ủ, không đậy tấm và tránh ánh sáng.

2.15

Dừng phản ứng.

2.16

Đọc kết quả ở bước sóng 450/630nm trong vòng 60 phút sau khi dừng phản ứng.

Nhận định kết quả

Điều kiện của phản ứng

OD của giếng trống ≤ 0,100. 

OD của chứng âm

OD của chứng dương > 0,500.

Tính giá trị ngưỡng

Cut-off (CO) = Giá trị trung bình chứng âm + 0.25.

Diễn giải kết quả

Tính tỷ số Bệnh phẩm/CO (R)

+ Dương tính: R > 1,2. 

+ Nghi ngờ: 1

+ Âm tính: R

Những sai sót và xử trí

Sai sót

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…). 

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí 

Tuân thủ đúng các bước quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.