Nội dung

Hev igm test nhanh 

HEV IgM test nhanh 

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan E (HEV) trong huyết thanh hoặc huyết tương.

Nguyên lý

Phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan E dựa trên nguyên lý của kỹ thuật sắc ký miễn dịch.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Micropipette 50 µl -100 µl.

Máy ly tâm thường.

Đồng hồ bấm giây.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm) 

Thực hiện xét nghiệm 01 mẫu/lần.

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Bông

Kg

0,001

2

Dây garô

Cái

0,001

3

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

1,000

4

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

1,000

5

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

0,200

6

Ngoại kiểm chứng (nếu có)*

 

0,02 

7

Đầu côn  200 µl

Cái

1,200

8

Giấy thấm

Cuộn

0,100

9

Giấy xét nghiệm

Tờ

2,000

10

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

0,001

11

Bút viết kính

Cái

0,020

12

Bút bi

Cái

0,010

13

Cái

0,020

14

Khẩu trang

Cái

0,020

15

Găng tay

Đôi

0,100

16

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

0,020

17

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,005

18

Dung dịch nước rửa tay

ml

8,000

19

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

1,000

20

Dung dịch khử trùng

ml

10,000

21

Khăn lau tay

Cái

0,010

* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh: xem chi tiết phụ lục 2. 

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: xem chi tiết phụ lục 6.

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm HEV IgM Rapid test (VD).

Các bước

Xét nghiệm phát hiện HEV IgM nhanh

1

Lấy số lượng thanh thử cần thiết. Ghi mã bệnh phẩm tương ứng.

2

Nhỏ huyết thanh hoặc huyết tương vào vùng nhỏ bệnh phẩm theo hướng dẫn.

3

Nhỏ dung dịch đệm phản ứng vào giếng (2) theo hướng dẫn. 

4

Nhỏ dung dịch đệm vào giếng (3) theo hướng dẫn.

5

Chờ 15 phút đọc kết quả.

Nhận định kết quả

Dương tính: Xuất hiện 2 vạch đỏ ở phần chứng và phần bệnh phẩm.

Âm tính: Chỉ có 1 vạch đỏ ở phần chứng.

Không xác định: 

+ Chỉ có 1 vạch đỏ ở phần bệnh phẩm.

+ Không có vạch đỏ nào xuất hiện ở phần chứng và phần bệnh phẩm.

Những sai sót và xử trí

Thời gian đọc KQ → ghi lại thời gian làm xét nghiệm và thời gian đọc kết quả để tránh dương tính giả và âm tính giả.

Chất lượng bệnh phẩm: Những mẫu bệnh phẩm tan huyết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả xét nghiệm.