Nội dung

Hướng dẫn tạm thời “hội chẩn từ xa cho người bệnh covid-19 nặng giữa các cơ sở điều trị”

Mục tiêu:

Hướng dẫn cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 nặng tuyến dưới chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức hội chẩn, xin ý kiến điều trị, chuyển tuyến thường kỳ cũng như đột xuất đối với các cơ sở tuyến dưới.

Hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương tổ chức hội chẩn, tư vấn, điều trị người bệnh COVID-19 nặng cho các bệnh viện tuyến dưới.

Các hoạt động chuẩn bị hội chẩn đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới:

Có thông báo qua các phương tiện thông tin liên lạc đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên để xin hội chẩn

Đối với người bệnh:

Lập danh sách người bệnh cần hội chẩn tại bệnh viện

Làm hồ sơ, bệnh án của người bệnh để trình chiếu – Bổ sung các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nếu cần 2.3. Thư ký buổi hội chẩn có trách nhiệm:

Báo cáo, mời Lãnh đạo bệnh viện chủ trì buổi hội chẩn

Mời các bác sĩ, điều dưỡng và các thành phần liên quan tham dự

Tham dự buổi hội chẩn

Làm biên bản buổi hội chẩn 2.4. Hoạt động công nghệ thông tin:

Kết nối đường truyền, chuẩn bị trình chiếu bệnh án để trình bày và các phương tiện công nghệ thông tin khác.

Các hoạt động chuẩn bị hội chẩn đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên:

Thư ký buổi hội chẩn báo cáo Lãnh đạo để xin phép tổ chức hội chẩn, mời chủ trì, bác sĩ, chuyên gia chuyên khoa phù hợp

Hoạt động công nghệ thông tin: chuẩn bị phòng, các phương tiện cần thiết để tổ chức Hội chẩn

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Thực hiện kết nối trước buổi hội chẩn 15 phút (bộ phận kỹ thuật của các đầu cầu đảm trách).

Bước 2: Các đầu cầu giới thiệu thành phần tham gia hội chẩn.

Bước 3: Bệnh viện tuyến dưới báo cáo ca bệnh.

Bước 4: Tiến hành hội chẩn sau mỗi báo cáo.

Bước 5: Thống nhất biên bản hội chẩn.

 

Phụ lục 1:  mấu bệnh án của người bệnh để trình chiếu bằng powerpoint  

Về thiết kế: 

Chọn nền mầu trắng, chữ mầu xanh đậm hoặc mầu đen.

Chọn nền mầu xanh, chữ mầu xanh đậm hoặc mầu đen.

Có logo của bệnh viện 

Về font chữ trong báo cáo.

Sử dụng font chữ Arial hoặc Time New Roman

Tiêu đề lớn cỡ chữ 36

Đầu mục cỡ chữ 32

Các mục còn lại để cỡ chữ 24

Về văn bản:

Mỗi chủ đề được trình bầy trên một Slide

Tiêu đề mỗi Slide cần được nổi bật.

Mỗi Slide không nên trình bày nhiều chữ (Khoảng 5 – 7 dòng, mỗi dòng 5 – 7 chữ).

Nội dung:  

Thông tin người bệnh:

Tuổi, giới, địa chỉ, ngày vào viện, nơi chuyển đến 

Lý do vào viện 

Tiền sử dịch tễ, tiếp xúc, ngày phát hiện ca bệnh 

Tiền sử bệnh tật: các bệnh mạn tính có liên quan, bệnh cấp tính đang điều trị

Chẩn đoán, tình trạng lâm sàng lúc vào viện

Diễn biến bệnh:

Diễn biến lâm sàng: Tóm tắt tình trạng lâm sàng theo ngày, nhận xét tình trạng bệnh lý, chẩn đoán  

Tóm tắt kết quả cận lâm sàng đặc hiệu theo ngày, (Danh mục các xét nghiệm cần thiết đã thực hiện, hình ảnh: XQ, CT) 

Vấn đề cần xin ý kiến, cần thảo luận – Kế hoạch điều trị, xử trí, chuyển tuyến điều trị.

Phụ lục 2: quy trình hội chẩn

Trước hội chẩn 

Bệnh viện tuyến dưới:

Xác định người bệnh cần Hội chẩn, mức độ ưu tiên, lập danh sách người bệnh cần Hội chẩn trong buổi Hội chẩn

Xác định nhóm chuyên gia cần mời Hội chẩn 

Lập kế hoạch buổi hội chẩn: thời gian, địa điểm phương tiện 

Thông báo bộ phận liên hệ 

Chuẩn bị đăng ký phòng Hội chẩn, kiểm tra thiết bị, đường truyền 

Tóm tắt Hồ sơ bệnh án gửi Bệnh viện tuyến trên

Đẩy các hình ảnh cận lâm sàng (nếu có) lên các hệ thống hình ảnh như Telerad, Yteso…

Mời lãnh đạo bệnh viện, các chuyên khoa liên quan tham gia hội chẩn.

Bệnh viện tuyến trên:

Tiếp nhận hồ sơ bệnh án.

Thư ký buổi hội chẩn báo cáo Lãnh đạo để xin phép tổ chức hội chẩn, mời chủ trì, bác sĩ, chuyên gia chuyên khoa phù hợp.

Cán bộ kỹ thuật thông báo kết nối với cán bộ kỹ thuật tuyến dưới để test kỹ thuật trước ít nhất 15 phút diễn ra hội chẩn.

Tải các hình ảnh cận lâm sàng về hệ thống để các chuyên khoa đánh giá.

Trong hội chẩn 

Các Bệnh viện giới thiệu thành phần tham dự

Bệnh viện tuyến dưới báo cáo ca bệnh

Thư ký Bệnh viện tuyến trên viết Biên bản Hội chẩn, và thống nhất Biên bản Hội chẩn

Lưu ý khi tham gia Hội chẩn:

Cung cấp thông tin để làm rõ thêm diễn biến người bệnh COVID – 19

Chỉ rõ những điểm chưa hợp lý, những việc chưa làm, nên làm tiếp theo

Khuyến cáo làm thêm các xét nghiệm CLS, điều trị, xử trí tiếp theo 

Cung cấp thêm tài liệu tham khảo, nguồn thông tin 

Tóm tắt, Kết luận Hội chẩn: chú ý mức độ của từng tư vấn, khuyến cáo. 

Sau hội chẩn 

Báo cáo kết quả các việc tiếp thu và xử trí theo yêu cầu của Hội chẩn 

Thông báo diễn biến của người bệnh để tiếp tục đánh giá hiệu quả điều trị xử trí theo tư vấn hoặc đề xuất thay đổi kế hoạch điều trị, hoặc chuyển tuyến điều trị.