Nội dung

Kỹ thuật chuyển bệnh phẩm bằng tay

Nguyên tắc

Làm cho bệnh phẩm có thể cắt được trên máy cắt một cách dễ dàng, bảo quản bệnh phẩm được lâu dài mà không làm hư hại tới hình thái, cấu trúc của tế bào và mô.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Kỹ thuật viên giải phẫu bệnh – tế bào bệnh học: 02 người

Phương tiện, hóa chất

Tủ parafin có nhiệt độ từ 56o-58o.

Các khay, hộp bằng thép không rỉ đựng parafin.

Parafin chuyên dụng.

Cồn các loại từ 80o, 90o, 95o,100o mỗi loại đựng trong một bể riêng.

Xylen (hoặc toluen) đựng trong 3 bể riêng ghi số từ I-III.

Parafin lỏng đựng trong 3 bể riêng ghi số từ I-III.

Giấy bọc bệnh phẩm có ghi mã số bằng bút chì mềm.

Găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt và quần áo bảo hộ.

Vòi nước chảy, các dụng cụ và thuốc tẩy trùng để làm sạch dụng cụ.

Bệnh phẩm

Bệnh phẩm đã được pha và cố định đúng quy cách.

Phiếu xét nghiệm

Có đầy đủ thông tin về người bệnh (họ tên, tuổi, giới, địa chỉ, điện thoại), khoa phòng yêu cầu xét nghiệm.

Có ghi đầy đủ chẩn đoán lâm sàng, bao gồm các triệu chứng lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng khác, phương pháp lấy bệnh phẩm, vị trí, số lượng bệnh phẩm.

Có ghi rõ yêu cầu xét nghiệm, tên bác sĩ yêu cầu xét nghiệm.

Ghi ngày giờ chuyển.

Có phần mô tả đại thể, số lượng bệnh phẩm lấy xét nghiệm, vùng lấy bệnh phẩm, loại mô xét nghiệm…

Các bước tiến hành

Quy trình chuẩn bị

Chuẩn bị đầy đủ các loại cồn, xylen.

Lọc parafin, để parafin nóng chảy sẵn trong các bể chứa.

Cách tiến hành

Cho bệnh phẩm lần lượt đi qua các loại hóa chất sau:

Bệnh phẩm

Cồn 90o                      

15 phút

Cồn 95o                      

15 phút

Cồn 100o (I)   

15 phút

Cồn 100o (II)  

30 phút

Cồn 100o (III)

30 phút

Toluen (I)                    

15 phút

Toluen (II)       

30 phút

Toluen (III)      

30 phút

Parafin (I)                   

30 phút

Parafin (II)      

1 giờ

Parafin (III)     

Bệnh phẩm 5mm ≤ 8mm

1 giờ

Cồn 80o                      

2 giờ

Cồn 90o                      

6 giờ

Cồn 95o                      

8 giờ

Cồn 100o (I)   

4 giờ

Cồn 100o (II)  

6 giờ

Cồn 100o (III)

8 giờ

Toluen (I)                    

4 giờ

Toluen (II)       

8 giờ

Toluen (III)      

8 giờ

Parafin (I)                   

4 giờ

Parafin (II)      

6 giờ

Parafin (III)     

10 giờ

Kết quả

Bệnh phẩm đã được vùi đầy đủ trong parafin để sẵn sàng cho đúc bệnh phẩm.