Nội dung

Kỹ thuật trải giường đợi người bệnh

Mục đích

Để có giường sạch sẽ, tiện nghi và sẵn sàng đón người bệnh mới.

Để phòng bệnh được gọn gàng đẹp mắt.

Tạo niềm tin cho người bệnh về việc chăm sóc và điều trị.

Dụng cụ

Với một tấm vải

Vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài)

Gối

Áo gối

Tấm cao su và vải phủ (nếu cần)

Với 2 tấm vải

Tấm vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài) 

1 tấm cao su và vải phủ

1 tấm vải đắp (bề phải xếp ra ngoài)

1 gối và 1 áo gối

Những điểm cần lưu ý

Sắp xếp các dụng cụ theo thứ tự bề trái ra ngoài.

Tránh di chuyển nhiều lần, hoàn tất một bên rồi tiếp bên kia.

Bọc 2 đầu đệm rồi mới được làm góc (giường 1 vải trải).

Kéo thật thẳng vải trước khi tấn sâu vào phần dưới của đệm.

Khi thực hiện phần ở dưới thấp, điều dưỡng nên cong đầu gối và giữ lưng luôn thẳng.

Bảng kiểm lượng giá kỹ năng trải giường đợi người bệnh với 1 vải trải

Stt

Nội dung

Thang điểm

0

1

2

1

Sắp xếp thứ tự dụng cụ đầy đủ và kiểm tra bề trái ra ngoài

 

 

 

2

Tạo khoảng trống để làm giường, kéo thẳng đệm

 

 

 

3

Đặt vải trải bề trái ở giữa giường

 

 

 

4

Xếp rẻ quạt nửa vải trải

 

 

 

5

Bọc 2 đầu đệm

 

 

 

6

Làm góc 2 đầu đệm

 

 

 

7

Bỏ vải thừa từ giữa giường ra hai đầu

 

 

 

8

Qua bên kia giường kéo thẳng vải trải.

 

 

 

9

Thực hiện phần còn lại giống các bước 6, 7, 8

 

 

 

10

Thay áo gối

 

 

 

11

Sắp xếp lại bàn ghế

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

Bảng kiểm lượng giá kỹ năng trải giường đời người bệnh với 2 vải trải

Stt

Nội dung

Thang điểm

0

1

2

1

Sắp xếp thứ tự dụng cụ đầy đủ và kiểm tra bề trái ra ngoài

 

 

 

2

Tạo khoảng trống để làm giường, kéo thẳng đệm

 

 

 

3

Đặt vải trải gấp đôi ở giữa giường. Phủ vải trải ở hai đầu đệm chân giường

 

 

 

4

Xếp rẻ quạt nửa vải trải

 

 

 

5

Bọc đầu đệm

 

 

 

6

Làm góc đầu đệm

 

 

 

7

Trải vải dư từ đầu đến chân giường

 

 

 

8

Trải tấm nilon nửa giường cách đầu giường 40 cm

 

 

 

9

Trải vải phủ nilon nửa giường

 

 

 

10

Qua bên kia giường kéo thẳng vải trải, thực hiện phần còn lại giống các bước 5, 6, 7, 8, 9

 

 

 

11

Trải vải đắp gấp đôi ở giữa giường, trải 2 đầu đệm giường

 

 

 

12

Xếp rẻ quạt nửa vải đắp về bên kia

 

 

 

13

Xếp góc ở đầu đệm chân giường, không dắt

 

 

 

14

Qua bên kia giường kéo thẳng vải đắp

 

 

 

15

Xếp góc không dắt vải đắp chân giường còn lại

 

 

 

16

Thay áo gối

 

 

 

17

Phủ vải đắp lên gối bằng đầu đệm – lật mí vải đắp ngang gối

 

 

 

18

Sắp xếp lại bàn ghế

 

 

 

Tổng cộng 

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

Mục đích

Để có giường sạch sẽ, tiện nghi và sẵn sàng đón người bệnh mới.

Để phòng bệnh được gọn gàng đẹp mắt.

Tạo niềm tin cho người bệnh về việc chăm sóc và điều trị.

Dụng cụ

Với một tấm vải

Vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài)

Gối

Áo gối

Tấm cao su và vải phủ (nếu cần)

Với 2 tấm vải

Tấm vải trải giường (bề trái xếp ra ngoài) 

1 tấm cao su và vải phủ

1 tấm vải đắp (bề phải xếp ra ngoài)

1 gối và 1 áo gối

Những điểm cần lưu ý

Sắp xếp các dụng cụ theo thứ tự bề trái ra ngoài.

Tránh di chuyển nhiều lần, hoàn tất một bên rồi tiếp bên kia.

Bọc 2 đầu đệm rồi mới được làm góc (giường 1 vải trải).

Kéo thật thẳng vải trước khi tấn sâu vào phần dưới của đệm.

Khi thực hiện phần ở dưới thấp, điều dưỡng nên cong đầu gối và giữ lưng luôn thẳng.

Bảng kiểm lượng giá kỹ năng trải giường đợi người bệnh với 1 vải trải

Stt

Nội dung

Thang điểm

0

1

2

1

Sắp xếp thứ tự dụng cụ đầy đủ và kiểm tra bề trái ra ngoài

 

 

 

2

Tạo khoảng trống để làm giường, kéo thẳng đệm

 

 

 

3

Đặt vải trải bề trái ở giữa giường

 

 

 

4

Xếp rẻ quạt nửa vải trải

 

 

 

5

Bọc 2 đầu đệm

 

 

 

6

Làm góc 2 đầu đệm

 

 

 

7

Bỏ vải thừa từ giữa giường ra hai đầu

 

 

 

8

Qua bên kia giường kéo thẳng vải trải.

 

 

 

9

Thực hiện phần còn lại giống các bước 6, 7, 8

 

 

 

10

Thay áo gối

 

 

 

11

Sắp xếp lại bàn ghế

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

 

Bảng kiểm lượng giá kỹ năng trải giường đời người bệnh với 2 vải trải

Stt

Nội dung

Thang điểm

0

1

2

1

Sắp xếp thứ tự dụng cụ đầy đủ và kiểm tra bề trái ra ngoài

 

 

 

2

Tạo khoảng trống để làm giường, kéo thẳng đệm

 

 

 

3

Đặt vải trải gấp đôi ở giữa giường. Phủ vải trải ở hai đầu đệm chân giường

 

 

 

4

Xếp rẻ quạt nửa vải trải

 

 

 

5

Bọc đầu đệm

 

 

 

6

Làm góc đầu đệm

 

 

 

7

Trải vải dư từ đầu đến chân giường

 

 

 

8

Trải tấm nilon nửa giường cách đầu giường 40 cm

 

 

 

9

Trải vải phủ nilon nửa giường

 

 

 

10

Qua bên kia giường kéo thẳng vải trải, thực hiện phần còn lại giống các bước 5, 6, 7, 8, 9

 

 

 

11

Trải vải đắp gấp đôi ở giữa giường, trải 2 đầu đệm giường

 

 

 

12

Xếp rẻ quạt nửa vải đắp về bên kia

 

 

 

13

Xếp góc ở đầu đệm chân giường, không dắt

 

 

 

14

Qua bên kia giường kéo thẳng vải đắp

 

 

 

15

Xếp góc không dắt vải đắp chân giường còn lại

 

 

 

16

Thay áo gối

 

 

 

17

Phủ vải đắp lên gối bằng đầu đệm – lật mí vải đắp ngang gối

 

 

 

18

Sắp xếp lại bàn ghế

 

 

 

Tổng cộng 

 

 

 

Tổng số điểm đạt được