Nội dung

Lập kế hoạch xạ trị áp sát bằng máy mô phỏng

Đại cương

Người bệnh xạ trị phải luôn ở tư thế phù hợp thoải mái nhất …

Mô phỏng là bước xác định tư thế chuẩn xác của người bệnh để sau đó tái thực hiện trong suốt quá trình xạ trị.

Mô phỏng nhằm xác định vị trí giải phẫu khối u sẽ được sử dụng trong bước lập kế hoạch xạ trị.

Mô phỏng cắt lớp (CT Sim) nhằm cung cấp thông tin giải phẫu khối u theo không gian 3 chiều – 3D để tính toán phân bố liều xạ phù hợp hình dạng của nó, tránh tổn thương cho các mô lành.

Chỉ định

Áp dụng cho tất cả các trường hợp ung thư được có chỉ định xạ trị trong (xạ trị áp sát), đơn thuần hoặc kết hợp với xạ trị từ ngoài.

Trường hợp cần sử dụng thuốc cản quang cần theo chỉ định của bác sĩ xạ trị.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sĩ xạ trị

Kỹ sư vật lý xạ trị

Kỹ thuật viên xạ trị

Điều dưỡng và nhân viên phục vụ.

Phương tiện

Máy mô phỏng hoặc CT Sim có chức năng DICOM

Máy Scan phim, máy nhập dữ liệu thông tin giải phẫu – Digitalizer

Máy in, tráng rửa phim

Các bộ dụng cụ đặt nguồn (applicator).

Các bước tiến hành

Đặt applicator vào vị trí khối u

Cố định applicator (trong vị trí sẽ nạp nguồn xạ)

Chụp mô phỏng người bệnh (có applicaotor): một phim thẳng (AP), một phim bên (LATERAL, nếu là máy mô phỏng truyền thống) hoặc chụp cắt lớp trên máy CT  mô phỏng (CT Sim).

Nhập thông tin giải phẫu khối u vào hệ thống lập kế hoạch xạ trị (TPS) qua hệ digitalizer hoặc qua cổng DICOM của máy CTSim (nếu được trang bị).   

Tính phân bố tối ưu liều hấp thụ tại u và đặt nguồn tại từng vị trí. 

Lưu trữ thông tin. 

Kiểm tra kỹ thuật trên máy mô phỏng hoặc CTSim.

Truyền thông tin (qua cổng DICOM) sang máy nạp nguồn sau (afterloader).

Đọc kết quả

Căn cứ vào thông tin giải phẫu khối u đánh giá vị trí, kích thước khối u và các mô lành xung quanh.

Đánh giá liều hấp thụ tại u và liều ảnh hưởng tới các mô lành.

Kiểm tra thời gian nạp nguồn (điểm dừng nguồn) tại từng vị trí