Nội dung

Lượng giá kỹ năng vận động tinh và kỹ năng sinh hoạt hàng ngày

Đại cương

Khái niệm:

Vận động tinh và kỹ năng sinh hoạt hàng ngày thuộc lĩnh vực hoạt động trị liệu. Bao gồm các kỹ năng liên quan đến bàn, ngón tay phối hợp với một số khớp vừa và lớn của cơ thể.

Vận động tinh bao gồm các kỹ năng cầm, nắm, phối hợp hai tay, phối hợp tay mắt.

Kỹ năng sinh hoạt hàng ngày bao gồm các hoạt động: Ăn uống, Tắm rửa, cởi và mặc quần áo, đi vệ sinh…

Mục tiêu của lượng giá:

Lượng giá sự phát triển của trẻ.

Đề ra chương trình can thiệp.

Đánh giá sự tiến bộ của trẻ sau mỗi đợt can thiệp.

Chỉ định

Trẻ bại não

Trẻ chậm phát triển tinh thần, chậm phát triển ngôn ngữ

Trẻ tự kỷ

Chống chỉ định

Không có

Chuẩn bị

Người thực hiện: Kỹ thuật viên hoạt động trị liệu, bác sĩ phục hồi chức

năng.

Phương tiện: Dụng cụ học tập

Người bệnh : Không đang giai đoạn ốm sốt

Phiếu lượng giá

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ: đối chiếu chỉ định can thiệp và tên trẻ

Kiếm tra người bệnh: Đúng tên trẻ với phiếu lượng giá

Nội dung phiếu lượng giá

Phiếu lượng giá về kỹ năng vận động tinh và kỹ năng sinh hoạt hàng ngày

Tên trẻ: ……………………………………………….Tuổi……………Giới……………………

Chẩn đoán: …………………………………………………………………………………………

Cách cho điểm:                         1=Không làm          2=Làm có hỗ trợ HĐ

3=Làm có hỗ trợ lời nói                                               4=Tự làm                            5=Chủ động làm

 

Nội dung đánh giá

Đánh giá

Vào viện

Ra viện

Ghi chú

1

Với đồ vật

 

 

 

 

Đưa một tay với đồ vật

 

 

 

 

Đưa hai tay với đồ vật

 

 

 

2

Cầm đồ vật

 

 

 

 

Cầm đồ vật bằng các ngón tay

 

 

 

 

Cầm đồ vật bằng ba ngón tay

 

 

 

3

Bỏ vật ra khỏi bàn tay

 

 

 

4

Phối hợp hai tay:

 

 

 

 

Vỗ tay

 

 

 

 

Chuyển vật tay này → tay kia

 

 

 

 

Kéo hai vật rời ra

 

 

 

 

Bê vật bằng hai tay(ngửa bàn tay)

 

 

 

 

Xoay nắp

 

 

 

 

Xâu chuỗi hạt

 

 

 

 

Mở cúc áo

 

 

 

5

Phối hợp tay mắt

 

 

 

 

Dùng bút vẽ

 

 

 

 

Tô màu theo hình vẽ

 

 

 

 

Vẽ theo mẫu

 

 

 

 

Nặn

 

 

 

 

Hình khối

 

 

 

 

Đồ vật

 

 

 

 

Cắt bằng kéo

 

 

 

 

Cắt tự do

 

 

 

 

Cắt theo chủ đề

 

 

 

6

Kĩ năng SHHN

 

 

 

 

 

 

Ăn: Bằng tay

 

 

 

 

Bằng thìa

 

 

 

 

Uống nước bằng cốc

 

 

 

 

Rửa tay, mặt

 

 

 

 

Đi vệ sinh

 

 

 

 

Cởi, mặc quần áo

 

 

 

 

Chải đầu

 

 

 

 

Tắm rửa

 

 

 

 

Ngày  ….  / …. / 201…                                                           Ngày  …. /……… / 201…

 

Bác sỹ điều trị                                                                           Kỹ thuật viên

Cách lượng giá

Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin hành chính

Bước 2: Đọc từng câu trong mỗi lĩnh vực. Hỏi cha mẹ kết hợp với quan sát và thực hành với trẻ.

Đề ra chương trình can thiệp cho trẻ

Mỗi đợt điều trị nên chọn 3 kỹ năng can thiệp: 2 kỹ năng làm được khi có trợ giúp và 1 kỹ năng trẻ chưa làm được.

Đánh giá lại trẻ sau mỗi tuần để có kế hoạch can thiệp tiếp theo.

Theo dõi

Sự hợp tác của gia đình và trẻ trong quá trình lượng giá.