Nội dung

Máng nâng khớp cắn

Đại cương

Là kỹ thuật duy trì khoảng trên cung răng bằng khí cụ tháo lắp trong khoảng thời gian chờ răng vĩnh viễn tương ứng mọc. Khí cụ này có thêm răng giả đảm bảo cho người bệnh ăn nhai tốt hơn.

Khí cụ duy trì tháo lắp có ưu điểm là dễ vệ sinh nhưng đòi hỏi sự hợp tác của người bệnh trong việc đeo khí cụ.

Chỉ định

Mất răng hàm sữa sớm.

Chống chỉ định

Nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sĩ Răng Hàm Mặt đã được đào tạo về Nắn Chỉnh Răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy răng.

Bộ khám răng miệng: gương, gắp, thám châm…

Bộ dụng cụ Nắn chỉnh răng.

Dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu….

Vật liệu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định

Phim Panorama và Cephalomatric.

Người bệnh

Người bệnh và/hoặc người giám hộ Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước tiến hành

Lần hẹn 1

Lấy dấu.

Đổ mẫu bằng thạch cao cứng.

Thiết kế khí cụ giữ khoảng trên mẫu.

Ghi yêu cầu trên phiếu xưởng rồi chuyển tới Labo

Làm khí cụ duy trì loại tháo lắp tại Labo.

Lần hẹn 2

Kiểm tra khí cụ duy trì theo đúng tiêu chuẩn.

Thử khí cụ trên miệng và mài chỉnh cho phù hợp.

Lắp khí cụ trên miệng người bệnh .

Hướng dẫn người bệnh sử dụng:

Cách tháo lắp.

Vệ sinh khí cụ.

Thời gian đeo khí cụ trên miệng.

Các lần điều trị tiếp theo

Hẹn người bệnh khám định kỳ khoảng 3 tháng/lần:

Đánh giá tình trạng mọc của răng vĩnh viễn tương ứng.

Điều chỉnh khí cụ nếu cần thiết.

Kết thúc điều trị

Theo dõi các răng vĩnh viễn tương ứng, nếu bắt đầu mọc hết thì ngưng đeo khí cụ.

Tháo khí cụ và kết thúc quá trình điều trị.

Theo dõi và xử trí tai biến

Sang thương niêm mạc miệng do gãy khí cụ: điều trị tổn thương, làm lại khí cụ khác.