Nội dung

Mycolasma pneumoniae ab miễn dịch bán tự động

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Phát hiện kháng thể (Ab) của Mycoplasmapneumoniae.

Nguyên lý

Nguyên lý kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym) gián tiếp. 

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Dàn máy ELISA 

Máy ly tâm

Tủ lạnh 40C – 80C

Tủ âm sâu (-200C) hoặc (-700C) (nếu có)

Các pipet đơn kênh thể tích từ 10µl đến 1000µl .        

Micropipette

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

 

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

 

1

Bông

Kg

 

2

Dây garô

Cái

 

3

Cồn

ml

 

4

Bơm kim tiêm

Cái

 

5

Panh

Cái

 

6

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

 

7

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

 

8

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

 

9

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

 

10

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

 

 

11

Nước cất

ml

 

12

Đầu côn 1000 µl

Cái

 

13

Đầu côn 200 µl

Cái

 

14

Giấy thấm

Cuộn

 

15

Giấy xét nghiệm

Tờ

 

16

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

 

17

Bút viết kính

Cái

 

18

Bút bi

Cái

 

19

Cái

 

20

Khẩu trang

Cái

 

21

Găng tay

Đôi

 

22

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

 

23

Quần áo bảo hộ

Bộ

 

24

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

 

25

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

 

26

Dung dịch khử trùng

ml

 

27

Khăn lau tay

Cái

 

28

Ngoại kiểm (EQAS) (nếu thực hiện)*

 

           

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Huyết thanh ho c huyết tương. 

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG/IgM (Serion) (VD hoặc tương đương)

 

Các bước

Nội dung

1

Để số lượng sinh phẩm cần dùng   nhiệt độ phòng 30 phút trước khi làm xét nghiệm

2

Đánh số, sắp xếp bệnh phẩm và viết sơ đồ theo thứ tự. 

3

Chuẩn bị dung dịch rửa. 

4

Pha loãng chứng và mẫu bệnh phẩm. 

5

Lấy đ  số giếng cần dùng và đ t vào giá.

6

Xử lý trước mẫu với chất hấp thụ yếu tố dạng thấp trước khi phát hiện lgM. 

7

Cho chứng và bệnh phẩm vào các giếng c a phiến nhựa theo hướng dẫn c a qui trình. 

8

Đậy tấm và  .

9

Rửa phiến nhựa. 

10

Chuẩn bị chất cộng hợp 

11

Đậy tấm và               

12

Rửa phiến nhựa 

13

Nhỏ dung dịch hiện màu  vào mỗi giếng 

14

phiến nhựa , không đậy tấm và tránh ánh sang

15

Nhỏ dung dịch dừng phản ứng 

16

Đọc độ hấp thụ   bước sóng 405 và 650nm trong vòng 30 phút sau khi dừng phản ứng.

Nhận định kết quả

Điều kiện của phản ứng

Cơ chất trắng cần phải

Chất chứng âm phải âm tính. 

Giá trị OD của chất chứng dương và giá trị OD trung bình của huyết thanh ngưỡng cần phải nằm trong khoảng hợp lý, được lấy từ giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng đặc hiệu theo lô của bộ xét nghiệm (sau khi trừ đi cơ chất trắng). 

Sự biến thiên của giá trị OD của huyết thanh chuẩn hoặc huyết thanh chứng không được cao hơn 20 %.

Nếu một trong các điều kiện trên không đạt, phải chạy lại xét nghiệm

Diễn giải kết quả

Mycoplasma

IgA

Mycoplasma

IgM

Mycoplasma

IgG

 

Giải thích

 

 

 

 

 

 

Trạng thái huyết thanh âm tính, trong trường hợp nghi nhiễm Mycoplasma lâm sàng theo huyết thanh cần được khám sau 14 ngày.

 

+

 

+

 

-/+

Nghi nhiễm nguyên phát; 

Kết quả lgA dương tính cùng với kết quả lgM dương tính đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân còn trẻ

 

+

 

-/+

Nghi nhiễm nguyên phát; (trong trường hợp bệnh nhân lớn tuổi hơn tái nhiễm, không thể phát hiện IgM )

 

+

Nhiễm trong quá khứ theo t  lệ mắc bệnh hiện hành theo huyết thanh hoặc nhiễm bệnh nguyên phát không sản sinh kháng thể

IgA và IgM (Chú ý hiệu giá IgG tăng)

Những sai sót và xử trí

Sai sót

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/ huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…) 

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí 

Tuân thủ đúng các bước qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất  và hướng dẫn và độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm