Nội dung

Nhuộm sợi liên võng trong mô tủy xương (phương pháp gomori)

NHUỘM SỢI LIÊN VÕNG TRONG MÔ TỦY XƯƠNG

(Phương pháp Gomori)

(Gomori’s trichrome stain on bone marrow biopsy)

 

NGUYÊN LÝ

Nhuộm sợi liên võng trong mô tủy xương là phương pháp nhuộm nhằm phát hiệt các sợi liên võng dựa trên việc sử dụng một muối Bạc không bền vững (thường là Nitrat bạc ammoniac) và một chất khử thông dụng là fomaldehyt, chất khử sẽ khử muối bạc thành bạc (Ag) loại có màu đen lắng đọng trên các sợi liên võng.

CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp có tăng sinh sợi liên võng trong tủy xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

01 Kỹ thuật viên hoặc Cử nhân kỹ thuật y có kiến thức chuyên khoa.

Phương tiện, hóa chất

Dụng cụ

Kính hiển vi quang học;

Máy cắt tiêu bản;

Bàn sấy 37oC;

Lam kính sạch, mờ một đầu;

Bể nhuộm tiêu bản dung tích 100ml: 07 chiếc;

Bể nhuộm tiêu bản dung tích 200ml: 02 chiếc;

Giá cài tiêu bản vừa bể nhuộm 200ml: 01 chiếc;

Giá gỗ cài tiêu bản: 02 chiếc;

Pipette Pasteur: 05 chiếc;

Gạc thấm nước: 03 chiếc;

Bút chì: 01 chiếc;

Lamen 22 x 24 hoặc 22 x 22.

Hóa chất

Toluen 1,2,3: để sẵn trong 3 bể nhuộm 100ml;

Cồn Etylic 80o, cồn tuyệt đối 1,2 để sẵn trong bể nhuộm 100ml;

Dung dịch Fomaldehyt 20%;

Dung dịch KMnO4 0,5%;

Nước cất hai lần;

Dung dịch Natribisulfit Na2SO5 2%;

Dung dịch Sulfatdefer triamonium 2%;

Dung dịch Nitrat bạc amoniac;

Dung dịch Cloruador 0,2%;

Dung dịch metabisulfit 2%;

Dung dịch Hyposulfit 2%;

Boom Canada: Để nóng chảy ở 60oC lượng vừa phải.

Bệnh phẩm

Lốc nến mảnh sinh thiết tủy xương.

Phiếu xét nghiệm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị tiêu bản

Đúc khuôn parafin mảnh sinh thiết tủy xương đã được xử lý, làm nguội và để lạnh 28oC.

Cắt tiêu bản mỏng 0,2 µm, dán trên lam kính.

Sấy khô tiêu bản trong tủ ấm 37oC trong thời gian 3 giờ.

Tiến hành nhuộm

Ngâm tiêu bản trong dung dịch Toluen (15 phút), cồn 80o (5 phút) và Cồn tuyệt đối (10 phút);

Rửa dưới nước chảy nhẹ: 5 phút;

Oxy hóa trong dung dịch KMnO4 0,5%: 12 phút;

Rửa dưới dòng nước chảy nhẹ: 5 phút;

Biệt hóa trong dung dịch Na2SO5 2%: 35 phút;

Rửa dưới dòng nước chảy nhẹ: 5 phút;

Làm nhạy bằng dung dịch Sulfatdefer triamonium 2%: 5phút;

Rửa dưới dòng nước chảy nhẹ: 5 phút;

Tẩm trong dung dịch Nitrat bạc amoniac: 1 phút;

Ngâm trong nước cất: 20 phút;

Khử trong dung dịch fomandehyt 20%: 3 phút;

Rửa dưới dòng nước chảy nhẹ: 5 phút;

Ngâm trong dung dịch Cloruador 0,2%: 10 phút;

Rửa trong nước cất: 5 phút;

Chuyển qua dung dịch metabisulfit 2%: 1 phút;

Cố định trong Hyposulfit 2%: 1 phút;

Rửa dưới nước chảy nhẹ: 5 phút;

Loại bỏ nước bằng cồn tuyệt đối;

Ngâm trong toluen và gắn Boom canada;

Sấy khô tiêu bản.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Việc nhận định kết quả được tiến hành trên kính hiển vi quang học. Sợi liên võng có màu nâu đen.

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Tiêu bản không được đảm bảo gắn chặt trên lam, thời gian để khô chưa đạt;

Rửa nước không kỹ sau mỗi bước nhuộm hóa chất;

Nước cất không chuẩn;

Dụng cụ thủy tinh, bể nhuộm không sạch.

Lưu ý:

Chỉ dùng dụng cụ là thủy tinh và sạch;

Tuyệt đối không dùng dụng cụ kim loại;

Chỉ dùng hóa chất tinh khiết;

Nơi tiến hành kỹ thuật phải hạn chế bụi làm hỏng các dung dịch.