Phác đồ mới cập nhật

Category: Công nghệ Tế bào gốc

Thu nhận máu dây rốn

THU NHẬN MÁU DÂY RỐN (Umbilical cord blood collection)   NGUYÊN LÝ Lấy máu từ bánh rau và dây rốn sau đẻ thai qua tĩnh mạch dây rốn vào túi

Xem thêm »