Phác đồ mới cập nhật

Category: Tài liệu chưa phân vào đâu

Xét nghiệm lipase

LIPASE (Lipase) NHẮC LẠI SINH LÝ Ở người, lipase chỉ có một nguồn gốc duy nhất là do tụy sản xuất. Enzym này giúp chuyển đổi mỡ và triglycerid thành

Xem thêm »

Xét nghiệm magie

MAGIE (Magnésémie / Magnesium) NHẮC LẠI SINH LÝ Magie (Mg++) là một cation nằm chủ yếu trong tế bào với 60% lượng này tìm thấy trong xương dưới dạng kết

Xem thêm »

Xét nghiệm methemoglobin

METHEMOGLOBIN (M thémyoglobinémie / Methemoglobin, Hemoglobin M) NHẮC LẠI SINH LÝ Bình thường, hemoglobin là chất vận chuyển oxy trong máu. Methemoglobin là hemoglobin đã bị oxy hóa từ dạng

Xem thêm »

Xét nghiệm microalbumin niệu

MICROALBUMIN NIỆU (Microalbuminurie / Microalbumin [MA], Microalbumin / Creatinin Ratio) NHẮC LẠI SINH LÝ Thường không thấy các phân tử protein trong nước tiểu, do kích thước phân tử lớn

Xem thêm »

Xét nghiệm myoglobin

MYOGLOBIN (Myoglobinémie / Myoglobin) NHẮC LẠI SINH LÝMyoglobin là một protein mang oxy và có chưa hem được thấy trong bào tương của các tế bào cơ tim và cơ

Xem thêm »

Xét nghiệm natri

NATRI (Sodium) NHẮC LẠI SINH LÝ Trong số các chất điện giải đo được trong máu, natri có nồng độ cao nhất. Natri (Na+) là cation chủ yếu của dịch

Xem thêm »

Xét nghiệm osteocalcin

OSTEOCALCIN (Ostéocalcine, GLA Protéine osseuse / Osteocalci, Bone G1a Protein) NHẮC LẠI SINH LÝ Osteocalcin (Protein G1a của xương) là một trong số những protein không thuộc loại collagen quan

Xem thêm »

Xét nghiệm t3 toàn phần

T3 TOÀN PHẦN ( Triiodethyronine totale sérique [T3 totale]/ Triiodothyronine, Total [ T3, Total T3]) NHẮC LẠI SINH LÝ      Khi nồng độ hormon giáp trong vòng tuần hoàn giảm xuống hay khi

Xem thêm »