Phác đồ mới cập nhật

Category: Tài liệu chưa phân vào đâu

Xét nghiệm t4 toàn phần

  T4 TOÀN PHẦN ( Thyroxine totale sérique; T4 totale/ Thyroxine, total [T4]; Total [T4]) NHẮC LẠI SINH LÝ      Khi nồng độ hormon giáp trong vòng tuần hoàn giảm xuống hay khi

Xem thêm »

Xét nghiệm t3 tự do

T3 TỰ DO (Triiodothyronine libre séique [T3 libre] / Triiodothyronine, Free [FreeT3, FT3])   NHẮC LẠI SINH LÝ      Khi nồng độ hormon giáp trong dòng máu tuần hoàn giảm

Xem thêm »

Xét nghiệm t4 tự do

T4 TỰ DO (Thyroxine libre sérique; T4 liber/ Free Thyroxine, Free T4 [FT4]) NHẮC LẠI SINH LÝ      Khi nồng độ hormon giáp trong vòng tuần hoàn giảm xuống hay

Xem thêm »

Xét nghiệm transaminase (ast và alt)

TRANSAMINASE (ALAT HAY ALT VÀ ASAT HAY AST) (Transaminases sériques: ALAT[GPT], ASAT[GOT] / Alanine Aminotransferase [alt], Serum Glutamic Pyruvic Transaminase [SGPT]; Aspartate Aminotransferase [AST], Serum Glutamic Oxaloacetic transaminase [SGOT]) NHẮC

Xem thêm »

Xét nghiệm triglycerid

TRIGLYCERID ( Triglycéridémie / Triglycerides) Nhắc lại sinh lý Triglycerid (triacylglycerol [TGA]) là một ester do glycerol kết hợp với ba axit béo tạo nên. Phân tử glycerol có ba

Xem thêm »

Xét nghiệm troponin

TROPONIN (Cardiac Troponin I[cTn I], Cardiac Troponin T[cTn T] NHẮC LẠI SINH LÝ      Troponin là các protein được tìm tháy trong cơ vân và cơ tim. Hiện tại có

Xem thêm »

Xét nghiệm urê

URÊ (Urée sanguine et urinaire/ Urea Nitrogen, blood [BUN] and Urine) NHẮC LẠI SINH LÝ     Urê là con đường thái hóa chính của các protein ttrong cơ thể và

Xem thêm »