Nội dung

Nuôi cấy cụm tế bào gốc tạo máu

NUÔI CẤY CỤM TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU

(Hematopoietic colony – forming cell assays)

 

NGUYÊN LÝ

Trong môi trường nuôi cấy có các chất kích thích phát triển thích hợp tế bào gốc sẽ phát triển thành các cụm biệt hóa của các dòng tế bào khác nhau. Dựa vào phương pháp này để đánh giá chất lượng khối tế bào gốc.

Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình kỹ thuật của AABB.

CHỈ ĐỊNH

Máu dây rốn;

Tế bào gốc máu ngoại vi;

Dịch tủy xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: được đào tạo để thực hiện kỹ thuật.

Phương tiện – Hóa chất

Phương tiện:

Tủ an toàn sinh học;

Tủ nuôi cấy tế bào;

Kính hiển vi đảo ngược;

Máy trộn Votex; – Micro – pipet;

02 ống nghiệm 1ml;

06 đĩa Petri d=35mm; 02 đĩa Petri d=100mm;

40 ống nghiệm 10ml có nắp tiệt trùng;

01 kim Catheran; 01 bơm tiêm một lần 3ml, 02 kim 18G.

Hóa chất

Methycellulose (MethoCult GF H4434V);

Nước cất.

Mẫu bệnh phẩm

Mẫu tế bào gốc máu dây rốn, tế bào gốc tủy xương, tế bào gốc máu ngoại

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Nuôi cấy tế bào:

Giải đông lọ môi trường methycellulose;

Trộn kỹ mẫu máu trên máy votex;

Dùng micro – pipet hút mẫu máu theo theo thể tích:

+ Hút 2 µl nếu mật độ tế bào nuôi cấy

+ Hút 1 µl nếu mật độ tế bào nuôi cấy > 40 G/l.

Cho mẫu máu vừa hút vào ống chứa 2,5ml MethoCult GF H4434V:

Dùng bơm tiêm 1ml, kim 18G rút chính xác 1ml cho vào đĩa petri d=35mm. Xoay tròn đĩa để môi trường phủ đều khắp mặt đĩa petri;

Tiến hành tương tự với đĩa thứ 2;

Đặt 2 đĩa nuôi cấy vào trong đĩa petri d=100mm, đặt thêm một đĩa petri bỏ nắp d=35mm có khoảng 0,5ml nước cất;

Đậy nắp đĩa petri d=100mm, ghi mã số mẫu và ngày thực hiện;

Cho đĩa môi trường vào tủ nuôi cấy tế bào ở nhiệt độ 37oC, 5% CO2;

Ghi theo dõi: mã, thể tích, ngày cấy mẫu, ngày đọc kết quả…

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Sau 14 ngày kể từ ngày cấy mẫu, lấy mẫu ra đọc kết quả.

Xác định và phân biệt các loại cụm tế bào:

BFU – e (Burst Forming Unit – erythocyte):

+ Số cụm hồng cầu từ 1 đến 2, hoặc bao gồm 8 đến 20 nguyên hồng cầu gọi là CFU – E.

+ Số cụm hồng cầu 3 cụm, trên 200 nguyên hồng cầu gọi là BFU – E.

CFU – GM (colony Forming Unit – Granulocyte/Macrophage): Một cụm bao gồm 40 bạch cầu hạt hoặc đại thực bào.

CFU – Mix (Colony Forming Unit – Mixed): Một cụm bao gồm hồng cầu trưởng thành và 20 bạch cầu hạt/đại thực bào/mẫu tiểu cầu

Đánh giá cụm dưới kính hiển vi quang học đảo ngược

Màu sắc tế bào

Số lượng tế bào trong một cụm

Đánh giá kết quả

Duy nhất hồng cầu (màu đỏ)

8 tế bào

01 BFU – e

Không đếm

Duy nhất bạch cầu

40 tế bào

01 CFU – GM

Không đếm

Bạch cầu + Hồng cầu

20 tế bào bạch cầu

CFU – Mix

BFU – E

Các loại khác

 

Không đếm

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Emer Clarke. Colony forming cell assays for determining potency of cellular therapy products. Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation, Bethesda, MD: AABB, 2009, chapter 48, p.573 – 580.