Nội dung

Phân lập tế bào gốc bằng hệ thống máy tự động sepax

PHÂN LẬP TẾ BÀO GỐC BẰNG HỆ THỐNG MÁY TỰ ĐỘNG SEPAX

(Stem cell isolation using Sepax full – automatic system)

 

NGUYÊN LÝ

Các thành phần trong dịch tủy xương, khối tế bào gốc từ máu ngoại vi, máu dây rốn có tỷ trọng và độ nhớt khác nhau nên khi ly tâm sẽ phân tách thành các lớp khác nhau. Hệ thống máy Sepax sẽ tự động hút mẫu vào buồng phân tách để ly tâm phân lớp và sử dụng hệ thống cảm quang để nhận biết, thu nhận lớp chứa các tế bào gốc.

Nguồn gốc kỹ thuật: theo hướng dẫn của máy và quy trình kỹ thuật của Hiệp hội ngân hàng máu Mỹ (AABB).

CHỈ ĐỊNH

Khối tế bào gốc tách từ máu ngoại vi;

Máu dây rốn;

Dịch tủy xương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

hông có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Được đào tạo để thực hiện kỹ thuật.

Phương tiện

Hệ thống máy xử lý chính của Sepax;

Máy nối dây túi máu hoặc thiết bị kết nối vô trùng (nếu cần);

Máy hàn dây túi máu;

Các vật liệu phòng thí nghiệm cần thiết;

1 bộ kít đơn chuyên dụng;

Túi đông lạnh đảm bảo thể tích;

Bơm tiêm dùng một lần các loại và kim 18G, 20G;

Ống đựng mẫu xét nghiệm;

Bông, gạc vô trùng;

Quần áo, mũ, khẩu trang, bao chân, găng tay vô trùng;

Mẫu nguyên liệu:

Hồ sơ: Hồ sơ xử lý (1 bộ).

Dịch tủy xương, máu dây rốn hoặc khối tế bào gốc tách từ máu ngoại

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Cài đặt các chỉ số

Bật thiết bị và chọn chương trình.

Cài đặt các chỉ số: thể tích ban đầu, thể tích sản phẩm, lượng dung dịch HES bổ sung.

Bước 2: Chuẩn bị kít

Kiểm tra: hạn dùng và sự nguyên vẹn của kit;

Kết nối kit với túi thu nhận và túi đầu vào (nối vô trùng).

Bước 3: Lắp đặt kít

Lắp kít theo trình tự: buồng ly tâm, cảm biến quang và áp lực, van chữ T, treo túi huyết tương, túi hồng cầu và túi xử lý vào giá thích hợp;

Đảm bảo các điều kiện: nắp buồng ly tâm được đóng kín, đường cảm biến áp lực được kết nối, van kết nối với túi sản phẩm đầu vào được khóa, các van được kết nối ở vị trí chữ T;

Sau khi kết nối xong bấm nút start để hệ thống kiểm tra kít tự động.

Bước 4: Quy trình tự động của máy

Màn hình nhắc “Open roller clamp”: Mở kẹp con lăn ở ống nối với túi chứa mẫu đầu vào.

Ấn þ sepax sẽ tự động thực hiện quy trình:

+ Máy hút mẫu vào khoang phân tách và ly tâm tách lớp;

+ Đẩy huyết tương ra túi chứa tương ứng, đẩy lớp buffy – coat ra túi sản phẩm, sau đó đẩy hồng cầu ngược lại vào túi chứa mẫu ban đầu.

+ Kết thúc 1 chu kỳ phân tách, máy tạm dừng và bắt đầu bằng tiếng bíp; + Chu kỳ phân tách tiếp theo lập lại.

Lưu ý:

Trộn đều túi đầu vào sau mỗi chu kỳ.

Mỗi chu kỳ xử lý tối đa 220 ml; mỗi lần thực hiện từ 30 – 3.300 ml.

Bước 5: Kết thúc quy trình xử lý:

Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình: ấn enter, mở đường bạch cầu, hồng cầu và huyết tương; đóng các khóa và tháo kít;

Tách túi sản phẩn (hàn đường thu nhận ngay trên các khóa);

Trộn đều sản phẩm và lấy mẫu xét nghiệm;

Bàn giao sản phẩm và mẫu xét nghiệm;

Hoàn thiện và lưu hồ sơ.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Biosafe. Sepax cell processing system. Operator’s manual. 2012.

Lapierre et al. Cord blood volume reduction using an automated system (Sepax) vs. a semi – automated system (Optipress II) and a manual method (hydoxyethyl starch sedimentation) for routine cord blood banking: a comparative study. Cytotherapy, 2007, 9(2): 165 – 169.

Solves et al. New automatic device for routine cord blood banking: Critical analysis of different volume reduction methologies. Cytotherapy, 2009, 11(8): 1101 – 1107

Philip H.Coelho, Kathy Loper. Automated processing of Umbilical Cord Blood with Biosafe Sepax system and related accessories. in umbilical cord blood processing, Method 27 – 1; Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation.

Bethesda, MD: AABB, 2009, chapter 27, p.336 – 338.