Nội dung

Phục hình cùi đúc sứ

Đại cương

Là kỹ thuật phục hồi thân răng ở các răng có tổn thương mất hầu hết mô cứng thân răng bằng chốt và cùi đúc sứ.    

Chỉ định

Mất hầu hết mô cứng thân răng ở các răng trước  

Mất hầu hết mô cứng thân răng ở các răng sau.

Chống chỉ định

Chân răng không đủ chắc cho đặt chốt và phục hình.

Răng điều trị nội nha chưa tốt.

Răng có tổn thương vùng cuống chưa được điều trị.

Chuẩn bị

Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật

Bác sĩ răng hàm mặt.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy nha khoa.

Tay khoan và mũi khoan các loại.

Bộ khám: khay, gắp, gương, thám trâm

Bộ dụng cụ sửa soạn ống tủy chân răng mang chốt.

Bộ dụng cụ lấy dấu và đổ mẫu….   

Thuốc và vật liệu

Thuốc sát khuẩn.

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.

Vật liệu gắn chốt….

Người bệnh

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

Phim Xquang xác định tình trạng chân răng.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng điều trị.

Thực hiện quy trình kỹ thuật

Sửa soạn chân răng và thân răng

Dùng dụng cụ thích hợp lấy bỏ chất hàn trong ống tủy khoảng 2/3 chân răng đủ để đặt chốt. 

Dùng mũi khoan thích hợp tao hình phần ống tủy đặt chốt.

Dùng mũi khoan thích hợp sửa soạn phần mô cứng còn lại ở thân răng.

Kiểm tra lại chiều dài, độ thuôn của ống tủy.

Lấy dấu  

Bơm Silicon nhẹ vào ống tủy.

Đặt chốt lấy dấu vào ống tủy

Lấy dấu bằng Silicon nặng. 

Lấy dấu hàm đối.

Đổ mẫu

Sử dụng thạch cao siêu cứng để đổ mẫu 2 hàm.

Đúc chốt và cùi 

Thực hiện tại Labo. 

Gắn chốt và cùi đúc

Thử chốt và cùi trên miệng bệnh nhân.

Điều chỉnh chốt và cùi cho phù hợp. 

Gắn chốt và cùi.

Tai biến và xử trí

Trong quá trình điều trị

Thủng thành chân răng: Hàn bịt vị trí thủng bằng vật liệu thích hợp.

Sau điều trị

Nứt, vỡ chân răng: Nhổ răng.