Nội dung

Phục hình răng trên implant sử dụng trụ cá nhân

Đại cương:

Phục hình răng trên Implant sử dụng trụ cá nhân là một loại phục hình cố định gắn bằng xê-măng trên trụ phục hình Implant, trong đó trụ phục hình được tác chế riêng cho từng trường hợp lâm sàng.

Trụ phục hình cá nhân được thực hiện sau khi đã hoàn tất giai đoạn răng tạm trên implant.

Trụ phục hình cá nhân được làm bằng hợp kim hoặc zirconia kết hợp đế hợp kim.

Trụ phục hình cá nhân được chế tác bằng cách đúc hoặc dùng kỹ thuật CAD/CAM.

Chỉ định:

Mất răng đã được cấy trụ Implant và được gắn trụ lành thương ổn định.

Chống chỉ định

Tình trạng trụ Implant chưa vững ổn, tích hợp xương chưa tốt.

Viêm quanh Implant.

Có tình trạng viêm cấp tính trong khoang miệng.

Khoảng liên hàm thấp dưới 5mm.

Chuẩn bi:̣

Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:

Bác sỹ Răng hàm măṭđã được đào tạo về cấy ghép nha khoa.

Điều dưỡng nha khoa.

Phương tiên:̣

Phương tiện và dụng cụ:

Ghế máy nha khoa.

Bộ khám: Khay khám, gương, kẹp gắp, thám châm, cây đặt vật liệu trám

Bộ dụng cụ phục hình trên implant.

Vật liệu:

Vật liệu lấy dấu cao su.

Chất trám tạm.

Người bệnh:

Được giải thích và đồng ý điều trị.

Người bệnh đã được̣ cấy các trụ Implant và đã tích hợp xương.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án đầy đủ theo quy định.

Phim X-quang đánh giá tình trạng tích hợp xương các trụ Implant.

 

́                           ́             ́            ̀

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tình trạng tại chỗ.

Thực hiện quy trình kỹ thuật:

Lấy dấu

Sao chép hình thể răng tạm trên implant bằng trụ lấy dấu khay hở và composite lỏng.

Cố định trụ sao chép vào implant trên miệng người bệnh sau khi đã tháo phục hình tạm khỏi implant.

Thử khay lấy dấu có lỗ thoát cho vít cố định trụ sao chép.

Lấy dấu với cao su.

Chuyển labo chế tác trụ phục hình cá nhân.

Thử trụ phục hình cá nhân

Sát khuẩn trụ phục hình cá nhân.

Thử trụ phục hình cá nhân trên implant.

Kiểm tra và điều chỉnh đường hoàn tất, khớp cắn, độ sát khít, hình thể.

So màu răng sau cùng.

Gắn lại răng tạm trên implant.

Chuyển labo thực hiện răng trên implant.

Thử và gắn răng

Thử răng trên trụ phục hình cá nhân gắn vào implant trong miệng bệnh nhân..

Kiểm tra đường hoàn tất, hình thể, màu sắc,…; điều chỉnh hình dáng, màu sắc răng nếu cần thiết.

Cố định trụ phục hình cá nhân vào implant với lực vặn quy định của nhà sản xuất và gắn phục hình vào trụ phục hình bằng xê-măng.

Kiểm tra và loại bỏ xê-măng thừa quanh cổ răng.

Hướng dẫn người bệnh bảo trì phục hình implant

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật:

Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương.

Sau khi điều trị:

Viêm quanh niêm mạc và viêm quanh Implant: điều trị viêm.

Gãy Implant và hệ thống kết nối: Xử trí từng trường hợp cụ thể.