Nội dung

Phục hình tai bán phần bằng silicon

Đại cương.

Là kỹ thuật điều trị khuyết hổng tai bán phần, tái tạo lại cấu trúc giải phẫu, phục hồi thẩm mỹ bằng Silicon.

Chỉ định.

Tổn khuyết một phần tai

Chống chỉ định.

Tình trạng toàn thân không cho phép điều trị.

Chuẩn bị.

Cán bộ thực hiện quy trình:

Phẫu thuật viên: Bác sỹ răng hàm mặt đã được đào tạo về Phục hình Hàm mặt

Bác sĩ và điều dưỡng

Phương tiện:

Phương tiện và dụng cụ.

Phương tiện lấy dấu dựng hình 3D: máy CAD/CAM

Khay lấy dấu, vật liệu lấy dấu

Phương tiện lưu giữ phục hình (implant)

Bộ phẫu thuật hàm mặt.

Thuốc và vật liệu

Thuốc tê tại chỗ có Adrenalin 1/100.000

Chỉ vicryl 4.0, 5.0, 6.0

Chỉ nilon 4.0, 5.0.

Người bệnh:

Người bệnh và/ hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị.

Chụp phim 3D và dựng hình 3D.

Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

Các bước tiến hành:

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước kỹ thuật

Bộc lộ tổn khuyết, đo kích thước khuyết hổng

Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu và scan dựng hình 3D.

Đổ mẫu và đánh giá trên mẫu

Phục hình tai giả bằng Silicon

Làm tai giả.

Sửa soạn vị trí.

Gây tê + đặt trụ lưu giữ (Implant) ở vùng khuyết hổng tai.

Thử lắp phần tai giả trên bệnh nhân.

Sửa chữa và hoàn thiện.

Theo dõi và xử lý tai biến.

Trong phẫu thuật

Chảy máu: Cầm máu.

Sau phẫu thuật

Chảy máu: Cầm máu.

Nhiễm khuẩn: Điều trị kháng sinh toàn thân và chăm sóc tại chỗ.