Nội dung

Rota virus ag miễn dịch bán tự động

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Xác định kháng nguyên của virus Rota trong phân người.

Nguyên lý

Xác định kháng nguyên của virus Rotadựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym).

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Dàn máy ELISA 

Máy ly tâm

Tủ lạnh 40C – 80C

Tủ âm sâu (-200C) hoặc (-700C) (nếu có)

Pipet đơn kênh thể tích từ 10 µl đến 1000 µl.

Đầu côn thể tích 10 µl đến 1000 µl.        

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

1

Bông

Kg

2

Dây garô

Cái

3

Cồn

ml

4

Bơm kim tiêm

Cái

5

Panh

Cái

6

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

7

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

8

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

9

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

10

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

11

Nước cất

ml

12

Đầu côn 1000 µl

Cái

13

Đầu côn 200 µl

Cái

14

Giấy thấm

Cuộn

15

Giấy xét nghiệm

Tờ

16

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

17

Bút viết kính

Cái

18

Bút bi

Cái

19

Cái

20

Khẩu trang

Cái

21

Găng tay

Đôi

22

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

23

Quần áo bảo hộ

Bộ

24

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

25

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

26

Dung dịch khử trùng

ml

27

Khăn lau tay

Cái

28

Ngoại kiểm (EQAS) (nếu thực hiện)*

 

 

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Phân. 

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

Tiến hành kỹ thuật

VD: Bộ kit EDITM Fecal Rota virus Antigens ELISA Kit (Epitope Diagnostic) (VD) 

Các bước

Nội dung

1

Để số lượng sinh phẩm cần dùng ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi làm xét nghiệm

2

Đánh số, sắp xếp bệnh phẩm và viết sơ đồ theo thứ tự.

3

Chuẩn bị dung dịch rửa và dung dịch pha loãng bệnh phẩm.

4

Pha loãng chứng và mẫu bệnh phẩm.

5

Lấy đặt số giếng cần dùng và đặt vào giá.

6

Chuẩn bị chất cộng hợp

7

Nhỏ 100 µl mẫu chứng âm (2 giếng), mẫu chứng dương (2 giếng) và mẫu bệnh phẩm đã pha loãng vào các giếng tương ứng . 

8

Nhỏ 50 µl cộng hợp vào mỗi giếng

9

Đậy tấm và ủ.

10

Rửa phiến nhựa.

11

Nhỏ 100 µl dung dịch hiện màu vào mỗi giếng

12

Đậy tấm để tránh ánh sáng

13

Ủ phiến nhựa ở nhiệt độ phòng trong 10 – 20 phút

14

Nhỏ 100 l dung dịch dừng phản ứng vào mỗi giếng

15

Đọc độ hấp thụ   bước sóng 450 và 620 nm trong vòng 10 phút sau khi dừng phản ứng.

 

Nhận định kết quả

Điều kiện của phản ứng:

OD chứng dương > 0,8 

OD chứng âm > 0,15

Nếu một trong các điều kiện trên không đạt, phải chạy lại xét nghiệm

Tính giá trị ngưỡng:

Tính giá trị cut-off theo công thức sau:

CO dương = 1,1 x (Trung bình chứng âm + 0,08) 

CO âm =  0,9 x (Trung bình chứng âm + 0,06)

Diễn giải kết quả: Xét OD của mẫu bệnh phẩm:

Dương tính: nếu OD mẫu > CO dương

Nghi ngờ: nếu CO âm

Âm tính: nếu OD mẫu

Những sai sót và xử trí

Sai sót

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/ huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…) 

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí 

Tuân thủ đúng các bước qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất  và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.