Nội dung

Sa dây rốn

Chẩn đoán

Sa dây rốn trong bọc ối: khám âm đạo thấy dây rốn nằm ở bên hoặc dưới ngôi thai nhưng vẫn trong bọc ối.

Nếu ối đã vỡ thì khám dây rốn sa trong âm đạo, có khi ra ngoài âm hộ.

Hay gặp trong ngôi bất thường.

Xử trí chung

Sa dây rốn trong bọc ối

Không cho sản phụ rặn.

Đặt sản phụ nằm tư thế mông cao ngay sau khi phát hiện và chuyển lên phòng mổ.

Phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Nếu thai chết, có đủ điều kiện: lấy thai đường dưới.

Sa dây rốn khi đã vỡ ối

Xác định xem dây rốn còn đập không, nghe tim thai bằng Doppler.

Nếu thai còn sống

Cho sản phụ nằm tư thế đầu thấp và đánh giá tiến triển của cuộc chuyển dạ và tình trạng thai nhi.

Nếu đủ điều kiện sinh nhanh: cho sinh.

Phẫu thuật lấy thai ngay nếu không đủ điều kiện sinh đường dưới.

Đưa tay vào trong âm đạo đẩy ngôi thai lên cao, giảm chèn ép vào dây.

Tư vấn cho gia đình SP về diễn biến xấu có thể xảy ra đối với thai.

Nếu dây rốn sa ra ngoài âm hộ, bọc dây rốn nhẹ nhàng bằng khăn ẩm, ấm.

Nếu thai đã chết, không còn tính chất cấp cứu: theo dõi sinh đường âm đạo nếu không có các nguyên nhân sinh khó khác.