Nội dung

Thở máy – thông khí cơ học trong cấp cứu :tìm hiểu về màn hình máy thở

Máy thở ngày nay có vẻ đáng sợ vì có rất nhiều dạng sóng và giá trị trên màn hình. Ngoài ra, các dữ liệu được trình bày hơi khác nhau trên màn hình của mỗi thương hiệu máy thở, làm tăng sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các thuật ngữ chúng tôi vừa xem xét, việc kiểm tra chặt chẽ màn hình thông khí sẽ cho thấy hầu hết các sóng và dữ liệu thực sự đơn giản, có một chút quen thuộc. Để tăng sự thoải mái của bác sĩ với màn hình máy thở, chúng tôi đã chọn các ảnh chụp màn hình có chủ ý từ một vài loại máy móc và phương thức thông khí khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã thay đổi màu sắc của hình nền để chứng minh rằng bản trình bày ít quan trọng hơn so với dữ liệu được cung cấp.

Các khái niệm chính để đánh giá màn hình thông khí như sau:

Các giá trị được cài đặt bởi các bác sĩ lâm sàng được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình. Câu trả lời của bệnh nhân nằm ở đầu màn hình.

Dữ liệu được cung cấp trong cả số liêu bằng số và đồ họa trên màn hình.

Giống như nghiên cứu EKG, giải thích các dạng sóng chỉ đơn giản là có kinh nghiệm. Máy thở cung cấp ba loại dạng sóng: lưu lượng, áp lực và thể tích. Một số máy thở cơ học cho thấy tất cả ba, trong khi các thương hiệu khác cho phép các bác sĩ lâm sàng để lựa chọn hai dạng sóng để hiển thị trên màn hình. May mắn thay, tất cả dạng sóng được để tên trực tiếp trên màn hình máy thở.

Hình 6.1 Các dạng sóng điển hình cho áp lực, lưu lượng và thể tích được minh họa

Hình 6.1 minh họa dạng sóng áp lực, lưu lượng và thể tích điển hình trên màn hình máy thở. Vui lòng tham khảo hình minh họa lý thuyết của Hình 2.5, nêu bật mối quan hệ giữa thể tích, lưu lượng và áp lực. 

Hình 6.2 Ví dụ màn hình thông khí từ một bệnh nhân ICU

Đánh giá hình ảnh của màn hình máy thở cơ học trong Hình 6.2 và cố gắng trả lời các câu hỏi sau:

PEEP là bao nhiêu?

Tần số thở là bao nhiêu? Bệnh nhân có thở quá nhanh không? Làm thế nào bạn có thể nói như vậy?

Thể tích khí lưu thông được cài đặt là bao nhiêu? Thể tích khí lưu thông mà bệnh nhân thực sự đang nhận là bao nhiêu?

Áp lực hô hấp đỉnh là bao nhiêu? Pplat là bao nhiêu?

Tỷ lệ I:E là bao nhiêu? Điều này có được đặt trực tiếp hoặc gián tiếp trên bệnh nhân cụ thể này không?

Những gì được biểu hiện bởi biểu đồ sóng trên cùng? Những gì được biểu hiện bởi biểu đồ sóng phía dưới? Giá trị nào (áp lực, lưu lượng hoặc thể tích) không được hiển thị ở đây?

Thông khí phút là bao nhiêu?

Câu trả lời cho Hình 6.2:

PEEP là 5 cmH2O

RR là 24 (tần số, hoặc f). Bệnh nhân này không thở quá mức, vì tần số theo dõi ở phía trên cũng là 24.

Thể tích khí lưu thông cài đặt (VT) là 500, nhưng bệnh nhân nhận được 522. Sự biến đổi nhỏ này được dự đoán từng nhịp thở.

Áp lực hô hấp đỉnh (PIP) là 31. Pplat là 18.

Tỷ lệ I:E là 1:2.5. Nhìn vào phần dưới của màn hình, mức lưu lượng hít vào tối đa được đặt ở mức 75 L/phút. Chúng tôi không thấy bất kỳ cài đặt nào cho tỷ lệ I:E cụ thể. Do đó, I:E được đặt gián tiếp. Vui lòng tham khảo Chap. 5 cho một cuộc thảo luận về việc cài đặt I:E gián tiếp.

Dạng sóng phía trên là lưu lượng. Lưu ý rằng nó được dán nhãn ở phía bên trái của màn hình. Phía dưới là áp lực. Thể tích không được hiển thị.

Thông khí phút (VE) là 13.2.

Hình 6.3 Ví dụ màn hình thông khí. Lưu ý rằng mặc dù thiết kế hơi khác so với Hình 6.2, định dạng chung là nhất quán. Các biến được cài đặt bởi các bác sĩ lâm sàng là ở phía dưới, và các giá trị kết quả và thông tin đồ họa là trên đỉnh của màn hình

Hình 6.3 là một màn hình thông khí khác từ một nhãn hiệu máy thở cơ học khác.

Một lần nữa, thực hành tìm kiếm các giá trị nhất định.

Thể tích khí lưu thông được cài đặt là bao nhiêu?

PEEP là bao nhiêu?

Tần số thở cài đặt là bao nhiêu? Bệnh nhân có thở quá nhanh không?

PIP là bao nhiêu? Pplat là bao nhiêu?

Thời gian hít vào là bao nhiêu? 

50 cmH2O, 100 L/phút và 500 mL có nghĩa là gì ở phía bên trái của màn hình?

Câu trả lời cho Hình 6.3:

Thể tích khí lưu thông cài đặt là 350

PEEP là 20

Tần số cài đặt là 24, nhưng bệnh nhân có thở thêm, vì tần số thực tế là 26

PIP là 33 và Pplat là 31

Thời gian hít vào là 0,9 s

Các giá trị này thể hiện trên trục Y cho cho biết dạng sóng theo thứ tự là áp lực, lưu lượng và thể tích, tương ứng

Hình 6.4 Ví dụ về màn hình thông khí, làm nổi bật một kiểu khác, nhưng tất cả các dữ liệu cơ bản giống nhau đều được cung cấp

Như một ví dụ cuối cùng về sự thay đổi, nhưng tương tự, giữa các giao diện máy thở, Hình 6.4 là một ảnh chụp màn hình từ một kiểu thông khí khác.

Chế độ thở là gì?

Thể tích khí lưu thông nào là của bệnh nhân nhận được? Cái gì cho bạn biết về độ giãn nở của bệnh nhân?

Tần số thở là bao nhiêu?

PIP là bao nhiêu? Có thể kiểm tra Pplat không?

Thông khí phút là bao nhiêu?

Câu trả lời cho Hình 6.4:

Hỗ trợ áp lực. Có một vài manh mối. Chữ “S” ở góc trên bên trái cho biết “Hỗ trợ.” Xem lại Hình 6.2. Có một “C” ở góc đó, chỉ ra rằng nhịp thở gần đây nhất được cung cấp là một nhịp thở “Kiểm soát”. Nhiều máy thở cũng sẽ hiển thị chữ “A” cho “Assist” khi bệnh nhân đang ở chế độ Assist Control và gây ra nhịp thở.

Các đầu mối khác là không có tần số thở cài đặt, và các cài đặt ở dưới cùng màn hình là các áp lực.

Bệnh nhân nhận được thể tích khí lưu thông 959 mL. Đây là một thể tích rất cao và có thể cần phải can thiệp vào!

Không có tần số thở cài đặt, nhưng bệnh nhân thở trung bình 8,3 nhịp thở/phút.

PIP là 17. Điều này nên được, và là, rất gần với sự cài đặt hỗ trợ áp lực là 5cmH2O + PEEP là 10cmH2O. Không phải là không phổ biến khi có chênh lệch nhỏ về số lượng giữa các áp lực và thể tích cung cấp và cài đặt.

Thông khí phút là 8.52. Điều này là trực quan, khi bệnh nhân đang dùng khoảng một lít mỗi nhịp thở và chỉ thở hơn 8 lần một phút, dẫn đến 8,5 L/phút của thông khí phút.