Nội dung

Thở máy – thông khí cơ học trong cấp cứu :xử lý sự cố cho bệnh nhân thông khí

Bệnh nhân trong khoa cấp cứu có nguy cơ cao bị xấu đi sau khi đặt nội khí quản. Hiểu được những cách phổ biến mà bệnh nhân có thể xấu đi, và có cách tiếp cận có hệ thống, là chìa khóa để hành động trong những tình huống căng thẳng cao này. 

Khi máy thở mất áp lực, báo động áp lực thấp (low pressure alarm) sẽ tắt. Các nguyên nhân gây báo động áp lực thấp bao gồm một sự gián đoạn trong bộ dây máy thở, bất cứ nơi nào từ máy thở đến phổi. Nguyên nhân có thể bao gồm:

Ngắt kết nối (disconnection) giữa dây máy thở và ống nội khí quản (ETT).

Tăng cường nỗ lực của bệnh nhân — đói khí (air hunger), “hút” trong lúc thở máy.

Di chuyển ETT hoặc rút ống — đầu của ETT có thể đúng ở mức độ của dây thanh âm, và do đó, bệnh nhân vẫn chưa được mất độ bão hòa.

Bóng chèn ETT có thể bị rò rỉ, cho phép không khí thoát ra ngoài.

Mặc dù ít có khả năng hơn, một lỗ cũng có thể xuất hiện một số nơi trong bộ dây máy thở.

Các báo động áp lực cao (high pressure alarm) tương tự có thể phát sinh từ một vấn đề bất cứ nơi nào từ bệnh nhân đến máy thở.

Nếu bệnh nhân đang “chống máy” trong khi thở máy, áp lực đường thở đỉnh (peak pressure) có thể tăng lên.

Tăng autoPEEP.

Bất kỳ trở kháng nào đối với luồng không khí, chẳng hạn như đặt nội khí quản sâu vào phế quản gốc, co thắt phế quản, tràn khí màng phổi, hoặc một nút nhầy/cục máu đông trong ETT hoặc đường thở, cũng có thể dẫn đến áp lực cao.

Một sự gián đoạn trong ETT, chẳng hạn như gập ống hoặc cắn ống có thể gây ra.

Phân biệt các báo động máy thở:

D – Dislodged tube: tuột ống (xác nhận bằng ETCO2, nhìn trực tiếp)

O  – Obstructed tube: tắt ống (nút nhày, máu, gập ống)

P   – Pneumothorax: tràn khí màng phổi

E – Equipment failure: máy hư (máy thở, bộ dây)

S – Stacked breathing: thở chồng (autoPEEP)

Hình 11.1 Từ DOPES ghi nhớ để đánh giá nguyên nhân báo động hoặc hư hỏng cho bệnh nhân đặt nội khí quản thở máy

Một báo động trên máy thở sẽ KHÔNG BAO GIỜ được bỏ qua, và những báo động này nên được coi là một tình huống nguy hiểm. Bệnh nhân thông khí là một trong những nguy cơ cao nhất cho diễn tiến xấu trong ED, và họ phải được chú ý cho cả báo động áp lực cao và báo động áp lực thấp. Điều quan trọng trong các tình huống như vậy là ê kíp của bạn để đánh giá đầy đủ bệnh nhân, bao gồm cả sự trợ giúp của chuyên gia trị liệu hô hấp (RT) nếu có. 

Để nhanh chóng đánh giá các vấn đề, các bác sĩ lâm sàng nên nhớ lại từ viết tắt DOPES, được nêu trong hình 11.1. Thông qua việc ghi nhớ này sẽ nhắc nhở các bác sĩ lâm sàng xem xét các nguyên nhân phổ biến của diễn tiến xấu của bệnh nhân trong khi trên máy thở.

Một từ khác, nhưng có liên quan, DOTTS, nhắc nhở các bác sĩ lâm sàng cách ứng phó với báo động máy thở. Mặc dù các loại báo động (áp lực thấp hoặc áp lực cao) sẽ ảnh hưởng khác biệt, các hành động ngay lập tức là tất cả như nhau. Việc thực hiện đầu tiên là ngắt kết nối bệnh nhân khỏi máy thở ngay lập tức. Bệnh nhân sau đó nên được kết nối với 100% oxy qua bóp bóng giúp thở và thông khí bằng tay. Điều này vừa nhằm mục đích chẩn đoán, cho phép các bác sĩ lâm sàng để đánh giá nếu có tăng áp lực hoặc giảm áp lực. Các thủ thuật tiếp theo là đưa một ống hút vào ETT, kiểm tra sức sức cản đường thở và sự thông thoáng của ống nội khí quản. Hút, trong trường hợp của một nút nhầy, cũng là một biện pháp điều trị. Từ đây, thông tin về chẩn đoán phân biệt nên có sẵn. Như đã chỉ ra, bác sĩ có thể điều chỉnh máy thở nếu autoPEEP được cho là một vấn đề, và thực hiện siêu âm tại giường để đánh giá trượt phổi nếu nghi ngờ tràn khí màng phổi (Hình 11.2).

Tiếp cận các báo động máy thở

D – Disconnect: Ngắt kết nối bệnh nhân khỏi máy thở, bóp bóng nhẹ nhàng

O – Oxygen 100% bằng bóp bóng, xác định độ giãn nở bằng cách bóp bóng.

T – Tube position/function: vị trí và chức năng của ống NKQ (đưa ống hút vào)

T – Tweak the vent: điều chỉnh các thông số trên máy thở

S – Sonography (tràn khí màng phổi; đặt NKQ vào PQ gốc; nút nhày)

Hình 11.2 Từ DOTTS để ghi nhớ các bước trong việc đánh giá và điều trị diễn tiến xấu của bệnh nhân đặt nội khí quản thở máy