Nội dung

Tiêu chuẩn chẩn đoán thừa cân, béo phì dựa vào bmi và số đo vòng eo

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN THỪA CÂN, BÉO PHÌ

DỰA VÀO BMI VÀ SỐ ĐO VÒNG EO ÁP DỤNG

CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHÂU Á – IDF, 2005

 

Phân loại

 

BMI (kg/m2)

Yếu tố nguy cơ phối hợp

Số đo vòng eo

90cm

80 cm

Gày

Thấp (nhưng là yếu tố nguy cơ với các bệnh khác)

Bình thường

Bình thường 

18,5 – 22,9

Bình thường

Tăng 

Béo

+ Có nguy cơ

+ Béo độ 1

+ Béo độ 2

23

23 – 24,9

25 – 29,9

30

 

Tăng 

Tăng trung bình

Nặng

 

Tăng trung bình

Nặng

Rất nặng