Nội dung

Tóm lược các khuyến cáo : hướng dẫn quốc tế quản lý nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng

Các khuyến cáo:

Tầm soát và điều trị sớm

Khám sàng lọc bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

1.Đối với các bệnh viện và hệ thống y tế, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chương trình cải thiện thực hành cho nhiễm trùng huyết, bao gồm sàng lọc nhiễm trùng huyết cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, có nguy cơ cao và các quy trình vận hành tiêu chuẩn để điều trị

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải cho sàng lọc

Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng rất thấp cho các quy trình vận hành tiêu chuẩn

2,Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng qSOFA so với SIRS, NEWS hoặc MEWS như một công cụ sàng lọc duy nhất cho nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng

Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng vừa phải

3.Đối với người lớn nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết, chúng tôi đề nghị bạn nên đo lactate trong máu

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp.

Hồi sức ban đầu

4.Nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng là những trường hợp cấp cứu y tế, và chúng tôi khuyến cáo nên bắt đầu điều trị và hồi sức ngay lập tức

Tuyên bố về thực hành nhất

5.Đối với những bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do giảm tưới máu hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị nên truyền ít nhất 30 mL/ kg dịch tinh thể (IV) tĩnh mạch trong vòng 3 giờ đầu hồi sức.

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp

6.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng các biện pháp động học để hướng dẫn hồi sức dịch, hơn là thăm khám hoặc các chỉ số tĩnh.

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp Nhận xét

Các thông số động bao gồm đáp ứng với động tác nâng chân thụ động hoặc bolus dịch, sử dụng thể tích nhát bóp (SV), biến thiên thể tích nhát bóp (SVV), biến thiên áp suất mạch (PPV) hoặc siêu âm tim, nếu có

7.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị hướng dẫn hồi sức để giảm lactate huyết thanh ở những bệnh nhân có mức lactate cao, hơn là không sử dụng lactate máu

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp Nhận xét

Trong quá trình hồi sức cấp cứu, mức độ lactate máu nên được giải thích dựa trên bối cảnh lâm sàng và các nguyên nhân khác gây tăng lactate

8.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị sử dụng thời gian đổ đầy mao mạch để hướng dẫn hồi sức như một biện pháp hỗ trợ cho các biện pháp đánh giá tưới máu khác

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp

Huyết áp trung bình

9.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng đang dùng thuốc vận mạch, chúng tôi khuyến nghị huyết áp động mạch trung bình mục tiêu ban đầu (MAP) là 65 mm Hg hơn là với mục tiêu MAP cao hơn

Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng vừa phải.

Nhập hồi sức tích cực

10.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng cần nhập ICU, chúng tôi đề nghị đưa bệnh nhân vào ICU trong vòng 6 giờ

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp.

Kiểm soát nhiễm trùng       

Chẩn đoán nhiễm trùng.

11.Đối với người lớn bị nghi ngờ nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng nhưng nhiễm trùng chưa được xác nhận, chúng tôi khuyên bạn nên liên tục đánh giá lại và tìm kiếm các chẩn đoán thay thế và ngừng sử dụng thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm nếu một nguyên nhân thay thế gây bệnh được chứng minh hoặc nghi ngờ rất nhiều.

Tuyên bố về thực hành nhất.

Thời điểm sử dụng kháng sinh

12.Đối với người lớn có thể bị sốc nhiễm trùng hoặc khả năng nhiễm trùng huyết cao, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kháng sinh ngay lập tức, lý tưởng nhất là trong vòng 1 giờ sau khi nhận biết.

Khuyến cáo mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng thấp (Sốc nhiễm trùng)

Khuyến cáo mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng rất thấp (Nhiễm trùng huyết không sốc)

13.Đối với người lớn có khả năng nhiễm trùng huyết mà không bị sốc, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá nhanh khả năng nhiễm trùng so với nguyên nhân không nhiễm trùng của bệnh cấp tính

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất Nhận xét

Đánh giá nhanh bao gồm tiền sử và khám lâm sàng, xét nghiệm cả nguyên nhân nhiễm trùng và không nhiễm trùng của bệnh cấp tính và điều trị ngay lập tức các tình trạng cấp tính có thể giống nhiễm trùng huyết. Bất cứ khi nào có thể, việc này phải được hoàn thành trong vòng 3 giờ sau khi tiếp cận để có thể đưa ra quyết định về khả năng gây nhiễm trùng cho bệnh cảnh của bệnh nhân và cung cấp liệu pháp kháng sinh kịp thời nếu khả năng nhiễm trùng huyết là cao.

14.Đối với người lớn có khả năng nhiễm trùng huyết mà không bị sốc, chúng tôi đề nghị một quá trình điều tra nhanh chóng có giới hạn thời gian và nếu tình trạng nhiễm trùng vẫn còn, việc sử dụng kháng sinh trong vòng 3 giờ kể từ thời điểm nhiễm trùng huyết lần đầu được phát hiện.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

15.Đối với người lớn có khả năng nhiễm trùng thấp và không bị sốc, chúng tôi đề nghị hoãn kháng sinh trong khi tiếp tục theo dõi chặt chẽ bệnh nhân.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

Các marker sinh học để bắt đầu kháng sinh

16.Đối với người lớn nghi ngờ nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng procalcitonin cộng với đánh giá lâm sàng để quyết định thời điểm bắt đầu dùng kháng sinh, so với đánh giá lâm sàng đơn thuần.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp.

Chọn lựa kháng sinh.

17.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng có nguy cơ cao bị tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm phủ MRSA thay vì sử dụng thuốc kháng sinh không phủ MRSA

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

18.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng có nguy cơ thấp mắc tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm phủ MRSA, so với việc sử dụng thuốc kháng sinh không phủ MRSA

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

19.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và có nguy cơ cao đối với các tác nhân vi sinh đa kháng thuốc (MDR), chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng hai loại kháng sinh có độ phủ gram âm để điều trị theo kinh nghiệm hơn là đơn trị liệu.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

20.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và nguy cơ mắc MDR thấp, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng hai thuốc phổ kháng Gram âm để điều trị theo kinh nghiệm, hơn là đơn trị liệu.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

21.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng thuốc phủ gram âm kép khi đã biết rõ tác nhân gây bệnh và tính nhạy cảm.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp.

Kháng nấm.

22.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng có nguy cơ nhiễm nấm cao, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng liệu pháp kháng nấm theo kinh nghiệm thay vì không dùng liệu pháp kháng nấm

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

13.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng có nguy cơ nhiễm nấm thấp, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng liệu pháp kháng nấm theo kinh nghiệm

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

Kháng virus.

24.Chúng tôi không đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng các thuốc kháng vi-rút.

Phân phối kháng sinh.

25.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng truyền tĩnh mạch beta-lactam kéo dài để duy trì (sau một lần bolus đầu tiên) thay vì truyền bolus thông thường.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung binh.

Pk/pd.

26.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên tối ưu hóa các chiến lược dùng kháng sinh dựa trên các nguyên tắc dược động học/ dược lực học (PK / PD) được chấp nhận và các đặc tính thuốc cụ thể

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất.

Kiểm soát ổ nhiễm.

27.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên nhanh chóng xác định hoặc loại trừ chẩn đoán về mặt giải phẫu cụ thể của nhiễm trùng yêu cầu kiểm soát ổ nhiễm khẩn cấp và thực hiện bất kỳ can thiệp kiểm soát nguồn nhiễm bắt buộc nào ngay khi thực tế về mặt y tế và hậu cần

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

28.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên nhanh chóng loại bỏ các thiết bị tiếp cận nội mạch có thể là nguồn gây nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng sau khi các đường tiếp cận mạch máu khác đã được thiết lập

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

Xuống thang kháng sinh

29.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị đánh giá hàng ngày để giảm mức độ xuống thang của thuốc kháng sinh so với việc sử dụng thời gian điều trị cố định mà không cần đánh giá lại hàng ngày để giảm mức độ leo thang

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp.

Thời gian sử dụng kháng sinh

30.Đối với người lớn được chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và kiểm soát nguồn bệnh đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng liệu pháp kháng sinh ngắn hơn trong thời gian dài hơn

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp.

Sử dụng các dấu ấn sinh học để ngưng kháng sinh

31.Đối với người lớn được chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và kiểm soát nguồn nhiễm đầy đủ mà thời gian điều trị tối ưu không rõ ràng, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng procalcitonin VÀ đánh giá lâm sàng để quyết định thời điểm ngừng thuốc kháng sinh hơn là chỉ đánh giá lâm sàng.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Huyết động       

Quản lý hồi sức dịch.

32.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch tinh thể như dịch đầu tay để hồi sức

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải

33.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị sử dụng tinh thể cân bằng thay vì nước muối sinh lý để hồi sức

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

34.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng albumin ở những bệnh nhân nhận được một lượng lớn dịch tinh thể hơn là sử dụng dịch tinh thể một mình.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung bình

35.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyến cáo không nên dùng dung dịch keo starches để hồi sức.

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng cao

36.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng gelatin để hồi sức

Khuyến nghị yếu, chất lượng vừa phải

Các thuốc co mạch

37.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng norepinephrine như một thuốc đầu tay thay vì các thuốc vận mạch khác.

Khuyến nghị mạnh mẽ

Dopamine. Bằng chứng chất lượng cao

Vasopressin. Bằng chứng chất lượng vừa phải

Epinephrine. Bằng chứng chất lượng thấp

Selepressin. Bằng chứng chất lượng thấp

Angiotensin II. Bằng chứng chất lượng rất thấp

Nhận xét

Ở những nơi không có sẵn norepinephrine, epinephrine hoặc dopamine có thể được sử dụng thay thế, nhưng chúng tôi khuyến khích những nỗ lực để cải thiện sự sẵn có của norepinephrine. Cần đặc biệt lưu ý những bệnh nhân có nguy cơ loạn nhịp tim khi sử dụng dopamine và epinephrine

38.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng dùng norepinephrine với mức MAP không đủ, chúng tôi đề nghị bạn nên thêm vasopressin thay vì tăng liều norepinephrine

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng vừa phải

Nhận xét

Trong thực tế của chúng tôi, vasopressin thường được bắt đầu khi liều norepinephrine nằm trong khoảng 0,25–0,5 μg/ kg/ phút

39.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng và mức MAP không đạt mặc dù có norepinephrine và vasopressin, chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung epinephrine

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp

40.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng terlipressin

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Các thuốc tăng sức co bóp cơ tim (các inotrope)

41.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng và rối loạn chức năng tim với giảm tưới máu dai dẳng mặc dù tình trạng thể tích và huyết áp động mạch thích hợp, chúng tôi đề nghị bạn nên thêm dobutamine vào norepinephrine hoặc sử dụng epinephrine đơn lẻ

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

42.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng và rối loạn chức năng tim với giảm tưới máu dai dẳng mặc dù tình trạng thể tích và huyết áp động mạch thích hợp, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng levosimendan

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

Theo dõi và đường truyền hồi sức.

43.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng theo dõi xâm lấn huyết áp động mạch thay vì theo dõi không xâm lấn, càng sớm càng tốt và nếu có sẵn nguồn lực

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

44.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu dùng thuốc vận mạch ngoại vi để phục hồi MAP thay vì trì hoãn bắt đầu cho đến khi đường tĩnh mạch trung tâm được bảo đảm.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp

Nhận xét

Khi sử dụng thuốc vận mạch ở ngoại vi, chúng chỉ nên được dùng trong một thời gian ngắn và theo đường tĩnh mạch trong hoặc gần tĩnh mạch nền.

Cân bằng dịch

45.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng các chiến lược hạn chế và truyền dịch tự do trong 24 giờ đầu tiên của hồi sức ở những bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng vẫn có dấu hiệu giảm tưới máu và suy giảm thể tích sau khi hồi sức ban đầu.

Nhận xét

Chỉ nên hồi sức truyền dịch nếu bệnh nhân có dấu hiệu giảm tưới máu

Hỗ trợ hô hấp  

Oxy mục tiêu

46.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng mục tiêu oxy bảo tồn ở người lớn bị suy hô hấp giảm oxy huyết do nhiễm trùng huyết.

Hfnc

47.Đối với người lớn bị suy hô hấp giảm oxy máu do nhiễm trùng huyết, chúng tôi đề nghị sử dụng oxy mũi dòng cao thay vì thông khí không xâm nhập

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Thở không xâm lấn (niv)

48.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng thông khí không xâm lấn so với thông khí xâm nhập cho người lớn bị suy hô hấp giảm oxy máu do nhiễm trùng huyết

Thông khí bảo vệ phổi trong ards

49.Đối với người lớn bị ARDS do nhiễm trùng huyết, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chiến lược thông khí thể tích thủy thông khí thấp (6 mL/ kg), thay vì chiến lược thông khí thể tích thông khí cao (> 10 mL/ kg)

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng cao.

50.Đối với người lớn bị ARDS nặng do nhiễm trùng huyết, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mục tiêu giới hạn trên cho áp suất bình nguyên là 30 cm H2O, hơn là áp suất bình nguyên cao hơn

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải

51.Đối với người lớn bị ARDS do nhiễm trùng huyết từ trung bình đến nặng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PEEP cao hơn là PEEP thấp.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung bình.

Thông khí thể tích thấp ở suy hô hấp không ards

52.Đối với người lớn bị suy hô hấp do nhiễm trùng huyết (không có ARDS), chúng tôi đề nghị sử dụng thể tích thông khí theo thể tích thấp hơn là thông khí thể tích cao.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Nghiệm pháp huy động phế nang

53.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết, ARDS trung bình, nặng gây ra, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng các thao tác huy động phế nang truyền thống

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung bình

54.Khi sử dụng các thao tác huy động, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chiến lược/ chuẩn độ PEEP gia tăng

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải.

Nằm sấp

55.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết, ARDS trung bình, nặng gây ra, chúng tôi khuyên bạn nên thở máy nằm sấp trong hơn 12 giờ mỗi ngày

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải

Dùng dãn cơ

56.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết gây ra ARDS mức độ trung bình – nặng, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng các thuốc NMBA (dãn cơ) tiêm ngắt quãng, hơn là truyền liên tục.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung binh

Ecmo

57.Đối với người lớn bị ARDS nặng do nhiễm trùng huyết, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ECMO tĩnh mạch (VV) khi thở máy thông thường thất bại ở các trung tâm có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc sử dụng.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Các biện pháp hỗ trợ         

Corticoids

58.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng và cần tiếp tục điều trị bằng thuốc vận mạch, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng corticosteroid đường tĩnh mạch

Khuyến nghị yếu; chất lượng bằng chứng vừa phải

Nhận xét

Corticosteroid điển hình được sử dụng ở người lớn bị sốc nhiễm trùng là hydrocortisone IV với liều 200 mg/ ngày, tiêm tĩnh mạch 50 mg mỗi 6 giờ hoặc truyền liên tục. Người ta đề nghị rằng điều này được bắt đầu với liều norepinephrine hoặc epinephrine ≥ 0,25 mcg/ kg/ phút ít nhất 4 giờ sau khi bắt đầu.

Thanh lọc máu

59.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng lọc máu hấp phụ polymyxin B

Khuyến nghị yếu; chất lượng bằng chứng thấp

60.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng các kỹ thuật lọc máu khác.

Truyền máu

61.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chiến lược truyền máu hạn chế (hơn là tự do)

Khuyến nghị mạnh mẽ; chất lượng bằng chứng vừa phải Nhận xét

Một chiến lược truyền máu hạn chế thường bao gồm kích hoạt truyền máu khi nồng độ hemoglobin là 70 g / L; tuy nhiên, việc truyền hồng cầu không được chỉ dẫn bởi nồng độ hemoglobin. Cần phải đánh giá tình trạng lâm sàng tổng thể của bệnh nhân và xem xét các tình huống như thiếu máu cục bộ cơ tim cấp, giảm oxy máu nặng hoặc xuất huyết cấp tính.

Ivig

62.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng các globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Dự phòng loét do stress.

63.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, và những người có các yếu tố nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa (GI), chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng dự phòng loét do stress

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung bình.

Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu.

64.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dự phòng VTE bằng thuốc trừ khi có chống chỉ định với liệu pháp đó

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải

65.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH) thay vì heparin không phân đoạn (UFH) để dự phòng VTE

Khuyến nghị mạnh mẽ, chất lượng bằng chứng vừa phải

66.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị không nên sử dụng dự phòng VTE cơ học kèm dự phòng bằng dược lý, thay vì dự phòng bằng thuốc đơn thuần.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Thay thế thận

67.Ở người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và AKI cần điều trị thay thế thận, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng liệu pháp thay thế thận liên tục hoặc ngắt quãng

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

68.Ở người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và AKI, không có chỉ định chắc chắn cho liệu pháp thay thế thận, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng liệu pháp thay thế thận

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng trung bình.

Kiểm soát đường máu.

69.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu điều trị bằng insulin ở mức đường huyết ≥ 180 mg / dL (10 mmol / L)

Khuyến nghị mạnh mẽ; chất lượng bằng chứng vừa phải Nhận xét

Sau khi bắt đầu điều trị bằng insulin, khoảng đường huyết mục tiêu điển hình là 144–180 mg / dL (8–10 mmol / L).

Vitamin c

70.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng vitamin C qua đường tĩnh mạch.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Sử dụng bicarbonate

71.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng và giảm tưới máu do acid lactic máu, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng liệu pháp natri bicarbonat để cải thiện huyết động hoặc để giảm nhu cầu vận mạch.

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp

72.Đối với người lớn bị sốc nhiễm trùng, toan chuyển hóa nặng (pH≤7,2) và AKI (điểm AKIN 2 hoặc 3), chúng tôi đề bạn nên sử dụng liệu pháp natri bicarbonat

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng thấp.

Dinh dưỡng

73.Đối với bệnh nhân người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng có thể được cho ăn qua đường ruột, chúng tôi đề nghị bắt đầu nuôi dưỡng đường ruột sớm (trong vòng 72 giờ)

Khuyến nghị yếu; chất lượng bằng chứng rất thấp.

Kết quả dài hạn và mục tiêu chăm sóc  

Mục tiêu chăm sóc.

74.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên thảo luận về các mục tiêu chăm sóc và tiên lượng với bệnh nhân và gia đình hơn là không thảo luận

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

75.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn nên giải quyết các mục tiêu chăm sóc sớm (trong vòng 72 giờ) hơn là muộn [72]

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp

76.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị cho bất kỳ tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể nào để kích hoạt các mục tiêu của cuộc thảo luận chăm sóc.

Chăm sóc giảm nhẹ

77.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên tích hợp các nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ (có thể bao gồm tư vấn chăm sóc giảm nhẹ dựa trên đánh giá của bác sĩ lâm sàng) vào kế hoạch điều trị, khi thích hợp, để giải quyết các triệu chứng và đau khổ của bệnh nhân và gia đình.

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

78.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị không nên tư vấn chăm sóc giảm nhẹ chính thức định kỳ cho tất cả bệnh nhân thay vì tư vấn chăm sóc giảm nhẹ dựa trên đánh giá của bác sĩ lâm sàng.

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng thấp.

Về các nhóm hỗ trợ đồng đẳng.

79.Đối với những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi đề nghị giới thiệu đến các nhóm hỗ trợ đồng đẳng thay vì không giới thiệu như vậy

Khuyến nghị yếu, chất lượng bằng chứng rất thấp.

Chuyển tiếp chăm sóc (giao ca, chuyển khoa…)

80.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng quy trình cung cấp thông tin hồi sức quan trọng khi chuyển tiếp chăm sóc, thay vì quy trình chuyển giao bình thường

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp

81.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị sử dụng bất kỳ công cụ bàn giao có cấu trúc cụ thể nào thay vì các quy trình bàn giao thông thường

Sàng lọc để được hỗ trợ kinh tế hoặc xã hội

82.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi khuyên bạn nên sàng lọc để được hỗ trợ kinh tế và xã hội (bao gồm hỗ trợ về nhà ở, dinh dưỡng, tài chính và tinh thần), và giới thiệu nếu có sẵn để đáp ứng những nhu cầu này

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

Giáo dục nhiễm trùng huyết thân nhân và gia đình

83.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi đề nghị bạn nên cung cấp giáo dục nhiễm trùng bằng lời nói và bằng văn bản (chẩn đoán, điều trị và hội chứng sau ‑ ICU/ hội chứng sau nhiễm trùng) trước khi xuất viện và trong quá trình theo dõi

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp

Chia sẽ quyền quyết định

84.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi khuyến nghị nhóm lâm sàng tạo cơ hội tham gia vào việc đưa ra quyết định chung trong việc lập kế hoạch xuất viện và sau ICU để đảm bảo kế hoạch xuất viện được chấp nhận và khả thi.

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

Kế hoạch xuất viện

85.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng một chương trình chuyển tiếp chăm sóc quan trọng, so với chăm sóc thông thường, khi chuyển đến khoa lâm sàng

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp

86.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp thuốc điều trị tại cả ICU và khi xuất viện

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

87.Đối với những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng và gia đình của họ, chúng tôi khuyên bạn nên đưa thông tin về thời gian lưu trú tại ICU, nhiễm trùng huyết và các chẩn đoán, phương pháp điều trị liên quan và những suy giảm thông thường sau nhiễm trùng huyết trong bản tóm tắt xuất viện bằng văn bản và bằng lời nói

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

88.Đối với người lớn bị nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng đã phát triển thêm các khuyết tật mới, chúng tôi khuyến nghị các kế hoạch xuất viện bao gồm theo dõi các bác sĩ lâm sàng có thể hỗ trợ và quản lý các di chứng mới và lâu dài.

Tuyên bố về phương pháp thực hành nhất

89.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị về việc theo dõi sau khi xuất viện sớm so với việc theo dõi sau khi xuất viện thông thường.

Điều trị về nhận thức

90.Không có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị về liệu pháp nhận thức sớm cho những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng

Theo dõi sau xuất viện

91.Đối với những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá và theo dõi các vấn đề về thể chất, nhận thức và cảm xúc sau khi xuất viện

Tuyên bố về phương pháp thực hành tốt nhất

92.Đối với những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, chúng tôi đề nghị bạn nên chuyển đến chương trình theo dõi bệnh sau nguy kịch nếu có

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp

93.Đối với những người trưởng thành sống sót sau nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng được thở máy trong > 48 giờ hoặc thời gian nằm ICU > 72 giờ, chúng tôi đề nghị chuyển đến một chương trình phục hồi chức năng sau xuất viện

Khuyến nghị yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp.

Tài liệu tham khảo.

Intensive Care Med. https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y