Nội dung

Trữ lạnh phôi

Đại cương 

Trữ lạnh phôi là phôi được đông lạnh và lưu trữ trong môi trường bảo quản lạnh. Khi người phụ nữ sẵn sàng để mang thai, phôi sẽ được rã đông và chuyển vào buồng tử cung.

Chỉ định

Các trường hợp có phôi dư thừa sau khi chuyển phôi;

Các trường hợp nguy cơ quá kích buồng trứng hoặc bị quá kích buồng trứng; -Các trường hợp cho nhận noãn mà chưa chuẩn bị tốt niêm mạc tử cung; -Các trường hợp niêm mạc tử cung không thuận lợi.

Chống chỉ định

Không có chống chỉ định nhưng các phôi chất lượng xấu thường không đông phôi vì tỷ lệ thoái hoá sau rã đông các phôi này thường cao.

Chuẩn bị

Phôi chuẩn bị trữ lạnh

Phương tiện dụng cụ và vật tư tiêu hao 

Cọng trữ phôi, bình trữ phôi, pipet, bơm tiêm, kính hiển vi soi nổi;

Đĩa petri, hộp xốp đựng ni tơ lỏng, ni tơ lỏng, các loại môi trường sử dụng trong đông phôi.

Các bước tiến hành

Có nhiều phương pháp đông lạnh phôi khác nhau nhưng hiện tại phương pháp đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa có nhiều ưu điểm và hiện tại hầu hết các trung tâm hỗ trợ sinh sản đều áp dụng phương pháp này.

Đánh giá chất lượng phôi, ghi lại tất cả các thông số trước khi tiến hành đông phôi.

Chuẩn bị

Môi trường thuỷ tinh hoá VS (Vitrification Solution), môi trường cân bằng ES (Equilibration Solution) ở nhiệt độ phòng 250C – 270C;

Viết tên, tuổi người bệnh, ngày, tháng, năm đông phôi lên cọng trữ phôi

(Cryotop);

Hộp xốp có chứa nitơ lỏng;

Đánh giá chất lượng phôi trước đông;

Chuẩn bị đĩa: 300µlES vào ô thứ nhất của đĩa 4 giếng, 300µlVS vào ô thứ hai.

Đông phôi

Cân bằng: dùng pipet hút phôi từ môi trường nuôi cấy đặt lên trên giọt môi trường ES trong vòng 15 phút, quan sát dưới kính hiển vi soi nổi xem kích thước phôi trở về như ban đầu chưa;

Thuỷ tinh hoá: dùng pipet pasteur chuyển phôi từ môi trường ES sang môi trường VS, hút lên hút xuống để thay đổi vị trí phôi, sau đó dùng pipet pasteur đặt phôi lên cọng trữ rồi hút bớt môi trường và nhúng cọng trữ vào nitơ lỏng. Quá trình này thực hiện trong vòng 30 giây, tối đa không quá 1 phút.