Nội dung

Vận chuyển tế bào gốc sau bảo quản

VẬN CHUYỂN TẾ BÀO GỐC SAU BẢO QUẢN

(Transportation of cryopreserved stem cell)

 

NGUYÊN LÝ

Duy trì nhiệt độ bảo quản đông lạnh trong quá trình vận chuyển để đảm bảo chất lượng của khối tế bào gốc.

Nguồn gốc kỹ thuật: theo quy trình kỹ thuật của AABB.

CHỈ ĐỊNH

Khối tế bào gốc lưu trữ đông lạnh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khối tế bào gốc chưa đông lạnh hoặc đã rã đông.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Được đào tạo phù hợp để thực hiện kỹ thuật.

Phương tiện – Hóa chất

Phương tiện:

Thùng bảo quản lạnh, kèm các thiết bị theo dõi;

Bộ bảo hộ khi tiếp xúc với nitơ lỏng.

Hóa chất:

Nitơ lỏng.

Mẫu bệnh phẩm:

Khối tế bào gốc đông lạnh.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị thùng chuyên dụng chứa nitơ lỏng, hộp bảo vệ (nếu có) và các thiết bị theo dõi nhiệt độ;

Người thực hiện: thực hiện mặc bộ bảo hộ khi tiếp xúc với nitơ lỏng;

Cấp nitơ vào thùng chuyên dụng với dung lượng đến vạch quy định;

Chuyển mẫu vào thùng chuyên dụng, đậy nắp bình đảm bảo nitơ không thoát ra ngoài;

Niêm phong bằng khóa số hoặc kẹp chì;

Theo dõi nhiệt độ khoang chứa trong quá trình chuyển mẫu; – Vận chuyển thùng chứa mẫu đến địa điểm yêu cầu; – Bàn giao mẫu và hoàn thiện hồ sơ.

Lưu ý: Phải có các cảnh bảo nguy hiểm theo quy định để tránh người vận chuyển và người khác tiếp xúc trực tiếp với nitơ lỏng.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Donna Regan. Transporting and shipping of cellular therapy products. Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation, Bethesda, MD: AABB, 2009, chapter 30, p.362 – 374.