Nội dung

Vẹo cột sống vô căn thể ấu nhi

Đại cương

Khởi phát từ lúc mới sinh -3 tuổi, thường xuất hiện lúc 2-3 tháng tuổi, nam>nữ, và tỉ lệ

Tiên lượng: 

Tự hết: 60- 85%

Tiến triển: 15- 40%       

Lành tính: tuổi khởi phát > 1 tuổi, vẹo trên 2 đường cong và mềm dẻo

Ác tính: khởi phát

Tiên lượng tốt nếu góc Mehta (góc sống sườn) 0 và xương sườn bên lồi không chồng lên thân đốt sống (giai đoạn I) trên phim thẳng 

Điều trị: 

Áo bột thay định kỳ mỗi 3 tháng dùng để nắn hay tránh không mang đủ thời gian  – Nẹp thân sớm (vẹo >300)

Đặt thanh tăng trưởng không hàn xương dưới da nếu tiến triển góc Cobb >450 hay đặt thanh VEPTR trong trường hợp có biến dạng lồng ngực kèm theo. Các thanh này được tăng định kỳ 6-12 tháng cho đến khi hàn xương vĩnh viễn khi trẻ dậy thì.

Tránh đặt dụng cụ hàn xương lối sau khi trẻ còn quá nhỏ vì hạn chế sự phát tiển lồng ngực và phổi và nguy cơ biến dạng cột sống nhiều hơn do hiện tượng cánh tay quay.