Nội dung

Vẹo cột sống vô căn thể thiếu nhi

Đại cương

Ít gặp hơn VCS tự phát (12- 16% vẹo vô căn), thường gặp ở nữ nhiều hơn khi tuổi lớn (nữ/ nam 1/1 từ 4-6 tuổi, tăng 8-10/1 từ 6- 10 tuổi) 

Vẹo cột sống ngực bên phải là loại thường gặp nhất và  loại 2 đường cong.

Khoảng 70%  vẹo tiến triển và cần phải điều trị với nẹp hay phẫu thuật: 1/3 chỉ cần theo dõi, 1/3 mang nẹp, 1/3 cần phẫu thuật

MRI toàn bộ cột sống cần thiết quan sát từ chẩm cổ đến xương cụt vì biến dạng cột sống có thể do ảnh hưởng của bất thường trong ống sống như  rỗng tuỷ, dị dạng Arnold Chiari, tuỷ bám thấp…  đòi hỏi cần phải điều trị trước khi chỉnh vẹo

Điều trị:

Nẹp thân nếu vẹo > 250

Phẫu thuật nếu vẹo tiến triển >400 mặc dù có điều trị với nẹp thân, đặc biệt trong quá trình dậy thì