Nội dung

Vibrio cholerae real-time pcr

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Xác định sự có mặt gen đặc trưng của Vibrio cholerae trong mẫu bệnh phẩm phân của người.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý c a kỹ thuật Real-time PCR.                      

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Tủ an toàn Sinh học cấp 2

Máy Real-time PCR

Máy in màu 

Máy ly tâm > 12000 gpm/phút 

Máy ủ nhiệt

Máy vortex

Pipette

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

1

Lọ lấy bệnh phẩm

Lọ

2

Panh

Cái

3

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

4

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Test

5

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

6

Găng không có bột (DNase-RNase free)

Cái

7

Sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho chẩn đoán 

Test

8

Khấu hao sinh phẩm cho chẩn đoán và kiểm tra chất lượng

Test

9

Kit tách chiết DNA 

Test

10

Ống Eppendorf 1,5 ml

Tube

11

Ống Eppendorf 0,2 ml

Tube

12

Đầu côn 10 ul có lọc

Cái

13

Đầu côn 30 ul

Cái

14

Đầu côn 200 ul có lọc

Cái

15

Đầu côn 1 ml có lọc

Cái

16

Ethanol BDH

ml

17

Water-DEPC Treated

ml

18

Giấy thấm

Cuộn

19

Giấy xét nghiệm

Tờ

20

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

21

Bút viết kính

Cái

22

Bút bi

Cái

23

Cái

24

Khẩu trang

Cái

25

Găng tay

Đôi

26

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

27

Quần áo

Bộ

28

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

29

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

30

Dung dịch khử trùng

ml

31

Khăn lau tay

cái

32

Ngoại kiểm (nếu có)*

 

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Bệnh phẩm phân

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

Các bước tiến hành

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật

Tách chiết DNA tổng số

Thực hiện Real-time PCR

Phân tích và đánh giá kết quả

In và trả kết quả

Thời gian thực hiện: 4 tiếng

Nhận định kết quả

Chứng dương phải xuất hiện đồ thị huỳnh quang trên đường giới hạn cơ bản, chứng âm không có bất kỳ đường đồ thị huỳnh quang nào xuất hiện.

Đường đồ thị huỳnh quang của mẫu có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trên đường giới hạn cơ bản, căn cứ vào đó để kết luận kết quả.

Những sai sót và xử trí

Trong trường hợp positive control (PC) và negative (NC) xuất hiện không đúng với diễn giải phần IV thì phải kiểm tra lại Master mix , chứng dương và quá trình tách DNA tổng số, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm. 

Nếu đường đồ thị huỳnh quang của mẫu xuất hiện  ngoài chu kỳ thứ 40 thì phải cẩn thận kiểm tra và đánh giá lại mẫu.